Ældrepris

  • Print
  • Forstør tekst

Formålet med Holstebro Ældrepris er at anerkende en frivillig og særlig indsats, der er kommet ældre borgere i Holstebro Kommune til gavn.

Hvem kan modtage Ældreprisen?

Ældreprisen uddeles én gang årligt til en person eller en gruppe af personer, der har ydet en ekstraordinær indsats i arbejdet for kommunens ældre – f.eks. inden for foreningslivet, igangsat nye initiativer eller bidraget til udviklingen af det frivillige sociale arbejde for ældre.

Eksempler på, hvem der kan indstilles til prisen:

  • enkeltpersoner, grupper, virksomheder eller foreninger, der på frivillig basis har arbejdet aktivt for ældres vilkår eller igangsat nye initiativer og tiltag
  • det fremtidssikrede byggeri, der i sin indretning og udformning har styrket de svageste ældres medbestemmelse og medvirken i hverdagen
  • en enkeltstående aktivitet eller nyskabelse, der har haft stor betydning for kommunes ældre medborgere. 

Hvem kan stille forslag til modtager af prisen? 

Alle borgere i Holstebro Kommune kan indstille kandidater til prisen. 

Forslaget skal være kort og begrundet.

Annoncering 

I løbet af efteråret vil der blive indrykket annoncer for Ældreprisen i de lokale medier. 

Hvem beslutter?

Social- og Sundhedsudvalget tildeler årets Ældrepris. 

Overrækkelse af prisen

Overrækkelse af prisen vil finde sted i forbindelse med FNs Internationale Ældredag den 1. oktober, i Byrådssalen på Holstebro Rådhus. 

Med prisen følger en gave og et diplom fra kommunen.


keyboard_arrow_up