Ældrepris

  • Print
  • Forstør tekst

Hvert år uddeler Holstebro Byråd Holstebro Ældrepris. 

Alle kommunens borgere kan komme med forslag til modtagere af Holstebro Ældrepris.

Formålet med Holstebro Ældrepris er at anerkende en frivillig og særlig indsats, der er kommet ældre borgere i Holstebro Kommune til gavn.

Hvem kan modtage Ældreprisen?

Ældreprisen uddeles én gang årligt til en person eller en gruppe af personer, der har ydet en ekstraordinær indsats i arbejdet for kommunens ældre – f.eks. inden for foreningslivet, igangsat nye initiativer eller bidraget til udviklingen af det frivillige sociale arbejde for ældre.

Eksempler på, hvem der kan indstilles til prisen:

  • enkeltpersoner, grupper, virksomheder eller foreninger, der på frivillig basis har arbejdet aktivt for ældres vilkår eller igangsat nye initiativer og tiltag
  • det fremtidssikrede byggeri, der i sin indretning og udformning har styrket de svageste ældres medbestemmelse og medvirken i hverdagen
  • en enkeltstående aktivitet eller nyskabelse, der har haft stor betydning for kommunes ældre medborgere. 

Hvem kan stille forslag til modtager af prisen? 

Alle borgere i Holstebro Kommune kan indstille kandidater til prisen. 

Forslaget skal være kort og begrundet.

Annoncering 

I løbet af efteråret vil der blive indrykket annoncer for Ældreprisen i de lokale medier. 

Hvem beslutter?

Social- og Sundhedsudvalget tildeler årets Ældrepris. 

Overrækkelse af prisen

Overrækkelse af prisen vil finde sted i Byrådssalen på Holstebro Rådhus. 

Med prisen følger en gave og et diplom fra kommunen.


keyboard_arrow_up Sidst opdateret 21. januar 2018 af Elisabeth Haahr Christensen