Ældrepris

Hvert år uddeler Holstebro Byråd Holstebro Ældrepris.

Ældrepris tekst

Ældrepris

Hvert år uddeler Holstebro Byråd Holstebro Ældrepris. 

Alle kommunens borgere kan komme med forslag til modtagere af Holstebro Ældrepris.

Formålet med Holstebro Ældrepris er at anerkende en frivillig og særlig indsats, der er kommet ældre borgere i Holstebro Kommune til gavn.

Ældreprisen uddeles én gang årligt til en person eller en gruppe af personer, der har ydet en ekstraordinær indsats i arbejdet for kommunens ældre – f.eks. inden for foreningslivet, igangsat nye initiativer eller bidraget til udviklingen af det frivillige sociale arbejde for ældre.

Eksempler på, hvem der kan indstilles til prisen:

  • enkeltpersoner, grupper, virksomheder eller foreninger, der på frivillig basis har arbejdet aktivt for ældres vilkår eller igangsat nye initiativer og tiltag
  • det fremtidssikrede byggeri, der i sin indretning og udformning har styrket de svageste ældres medbestemmelse og medvirken i hverdagen
  • en enkeltstående aktivitet eller nyskabelse, der har haft stor betydning for kommunes ældre medborgere. 

Der vil blive indrykket annoncer for indstillinger til Ældreprisen i de lokale medier.

Social- og Sundhedsudvalget beslutter og tildeler årets Ældrepris.

Overrækkelse af prisen finder normalt sted i Byrådssalen på Holstebro Rådhus.

I 2023 vil prisen blive overrakt ved Frivillighedsrådets og Holstebro Kommunes Frivilligfest den 29. september 2023 - Gråkjær Arena.

Med prisen følger en gave og et diplom fra kommunen.

2023 - Birte Tvistholm Ahle 

Prisen gik til Birte Tvistholm Ahle for hendes ukuelige og utrættelige indsats for ældres sundhed gennem mange år - bl.a. i regi af DGI og Aktiv Torsdag. Hun har været en aktiv medspiller i mange forskellige sammenhænge og har senest taget initiativ til padel-tennis for borgere på 60 plus. Så nu svinger over 150 nye aktive over 60 år ketcheren på padel-banerne i Holstebro.

2022 - Nr. Feldings Handymænd

Nr. Feldings Handymænd modtager prisen for at gøre en stor forskel for ældre og borgere generelt i lokalsamfundet. De har lagt et kæmpe arbejde i at genrejse købmandsbutikken, så ældre borgere kan blive boende i byen og stadig selv købe ind. Desuden har de blandt andet etableret krolfbane og bygget klubhusskur, skur til hallen og skjulere til både hallens og børnehavens skraldespande.

2021 - Vennekredsen i Plejeboligerne Beringshaven 

Vennekredsen i Plejeboligerne Beringshaven modtager prisen for deres store engagement. Vennekredsen arrangerer ikke bare aktiviteter, men skaber gode sociale fællesskaber, laver beboerblade, og sidst men ikke mindst er en stor støtte for pårørende, når dødsfald indtræffer.

2020 - Hans Jørgen Poulsen Bro, besøgsven og aktiv i Ældresagen

Hans Jørgen Poulsen Bro modtager prisen for sin livslange frivillige foreningsarbejde. Og for at gøre en stor forskel for mange mennesker med din indsats i både Ældresagen og som besøgsven.

2019 - Jeppe Højberg, fysioterapeutstuderende

To gange om ugen kalder Jeppe Højberg til fodboldtræning for ældre mænd som har, eller har haft prostatakræft. Det gør han i FC Prostata Holstebro. For hans store indsats og engagement belønnes Jeppe med Holstebro Kommunes Ældrepris 2019

2018 - Ibeth Pedersen, halinspektør i Sevel Hallen

Med stor passion er Ibeth Pedersen frivillig leder for fem gymnastikhold for ældre, og kører også rundt med ældre på Christiania-cykel. For hendes store indsats belønnes hun med Holstebro Kommunes Ældrepris 2018.

2017 - 15 frivillige instruktører - Aktiv Torsdag

Uge efter uge guider og hjælper 15 frivillige instruktører deres medborgere til "Aktiv Torsdag" i Idrætscenter Vest. For deres store indsats belønnes de med Holstebro Kommunes Ældrepris 2017

2016 - Ildsjælen Tove Jensen

Tove Jensen gør en stor forskel for sine medborgere gennem sit frivillige virke på Seniorhuset på Stationsvej og ved at handle ind for ældre. Og det gør hun, på trods af at hun selv er handicappet, KOL-ramt og polioramt.

2015 - Beringshavens Vennekreds og Aksel Jensen fra Holstebro Svømmeklub 

I begrundelserne for, at vennekredsen og Aksel Jensen vandt prisen, lød det blandt andet: ”Beringshavens Vennekreds tæller 130 medlemmer, og de gør en meget stor indsats for at give beboerne mange forskellige oplevelser. En indsats, som udvalget gennem årets ældrepris gerne vil påskønne,” og

”De senere år har Aksel Jensen især brugt kræfterne på at undervise pensionister i vandgymnastik. Gennem sit arbejde med at undervise mange af kommunes borgere i svømning, er Aksel Jensen med til at inspirere mange ældre medborgere til en aktiv pensionisttilværelse.” 

2014 - John Magnus Kristensen - Fredagens trofaste ildsjæl 

”John Magnus Kristensen er et flot eksempel på, hvordan man også som enkeltperson kan gøre en indsats til glæde for en gruppe ældre medborgere på et af vore plejecentre. En indsats, som udvalget gerne vil anerkende” 

2013 - Frivillige fra demensområdet

De frivillige på demensområdet i Holstebro Kommune gør en stor forskel for mennesker med demens og deres pårørende. De skaber stjernestunder, som giver øget livsglæde og livsmod og dermed større livskvalitet – De aktiviteter, de frivillige igangsætter, kunne ikke realiseres uden deres store indsats.

2012 - Tryghedstjenesten

Tryghedstjenestens frivillige yder et formidabelt stykke arbejde. Alle er engagerede og imødekommende og bidrager ved at ”at kitte sammen” i situationer, hvor det offentlige og private skal løse en fælles opgave. 

2011 - Vinderup Aktivitetscenter

Bestyrelsen for Aktivcentret yder en helt særlig frivillig indsats og skaber et aktivt fællesskab. Derigennem er den et godt eksempel på, at det frivillige arbejde gror i lokalsamfundet. Desuden har bestyrelsen gennem sit arbejde ydet en stor indsats for at tiltrække flere frivillige i området. 

2010 - Kai Bredholt, Odin Teatret  

”Kai Bredholts engagement i opgaven er drevet af oprigtig interesse, hjertevarme og respekt. Da han ikke har modtaget nogen form for honorar for opgaven, ville det glæde os alle i Dagcenter Sønderland, hvis han via Ældrepris 2010 kunne hædres for sin ganske usædvanlige indsats og engagement”

Social og Sundhed

Sekretariatet

mail sundhed@holstebro.dk
phone 96117585

Kirkestræde 11
7500 Holstebro