Skolernes ferieplaner

Oversigt over folkeskolernes ferier og fridage.
Læs om fælles feriepasning her

Ferieplaner

 • 15. oktober til og med 23. oktober 2022 - efterårsferie
 • 22. december 2022 til og med 3. januar 2023 - juleferie
 • 11. februar til og med 19. februar 2023 - vinterferie
 • 1. april til og med 10. april 2023 - påskeferie
 • 5. maj til og med 7. maj 2023 - St. Bededag
 • 18. maj til og med 21. maj 2023 - Kr. Himmelfart
 • 27. maj til og med 29. maj 2023 - pinseferie
 • 5. juni 2023 (mandag) - Grundlovsdag
 • 24. juni til og med 13. august 2023 – sommerferie
 • 13. august 2023 - sommerferien slutter
 • 14. oktober til og med 22. oktober 2023 - efterårsferie
 • 21. december 2023 til og med 3. januar 2024 - juleferie
 • 10. februar til og med 18. februar 2024 - vinterferie
 • 23. marts til og med 1. april 2024 - påskeferie
 • 9. maj til og med 12. maj 2024 - Kristi Himmelfart
 • 18. maj til og med 20. maj 2024 - pinseferie
 • 5. juni 2024 (onsdag) - Grundlovsdag
 • 29. juni 2024 – sommerferien starter
 • 11. august 2024 - Sommerferien slutter. Skolestart mandag 12. august 2024
 • 12. oktober til og med 20. oktober 2024 - efterårsferie
 • 21. december 2024 til og med 3. januar 2025 - juleferie
 • 8. februar til og med 16. februar 2025 - vinterferie
 • 12. april til og med 21. april 2025 - påskeferie
 • 29. maj til og med 1. juni 2025 - Kristi Himmelfart
 • 5. juni 2025 (torsdag) - Grundlovsdag
 • 7. juni til og med 9. juni 2025 - pinseferie
 • 28. juni 2025 - sommerferien starter

Jf. § 14a i Folkeskoleloven skal elevernes sommerferie begynde den sidste lørdag i juni, og sommerferien varer indtil den af kommunalbestyrelsen bestemte første skoledag efter skoleårets begyndelse. Derudover planlægges efter følgende principper: Skolefridage ud over nedenstående tages fra sommerferie og juleferie.

 • Efterårsferie i uge 42
 • Juleferie som minimum i perioden den 23. december til den 2. januar (begge dage inkl.)
 • Vinterferie i uge 7
 • Påskeferie fra og med mandag efter Palmesøndag
 • Fridag efter Kr. Himmelfartsdag
 • Grundlovsdag er skolefridag

Der planlægges med 200 skoledage.

Børn og Unge

Sekretariat

lock Send Digital Post (borger)
mail boern.unge@holstebro.dk
phone 96117536

Kirkestræde 11
7500 Holstebro