Kontaktpersonordningen for døvblinde

Hvad er en BPA- ordning?

En BPA-ordning efter servicelovens §95 eller §96 kan gives til voksne med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der ikke, eller kun i meget begrænset omfang, kan bevæge sig og udføre almindelige daglige funktioner, og som har et omfattende behov for pleje, overvågning, ledsagelse eller praktisk bistand.

Med Borgerstyret Personlig Assistance, BPA, kan du selv ansætte personer, der kan give dig praktisk og personlig hjælp i dagligdagen.

For at bruge BPA-ordningen skal du være i stand til at fungere som arbejdsleder. 

Kontakt til Myndighed Social

Hos Myndighed Social kan du rekvirere en håndbog for borgere, der er bevilget en BPA efter Servicelovens § 96.  

Ønsker du en ansættelseskontrakt, kan du også få denne ved henvendelse til Myndighed Social. 

Læs mere

Åbningstid:

Mandag til fredag kl. 9.30-12.00 og Torsdag kl. 15.00 til 17.00