Refusion af behandlingsudgifter i udlandet

Hvis du under ferieophold i et EU/EØS land har opsøgt læge, hospital m.m. og fået en regning, kan du søge om refusion af udgiften.

Har du vist det blå EU-sygesikringsbevis, men alligevel fået en regning, har du sandsynligvis betalt egenbetalingen. Her skal du kontakte dit rejseforsikringsselskab for evt. refusion.

Har du ikke vist det blå EU-sygesikringsbevis, eller har du fået regning på mere end egenbetalingen, kan du søge refusion ved at sende en ansøgning, alle originale regninger og kvitteringer samt kopi af henvisning og recepter m.v. til Styrelsen for Patientsikkerhed, International Sygesikring.

Du kan læse yderligere om refusion af udgifter i udlandet på Styrelsen for patientsikkerheds hjemmeside.

Udbetaling Danmark

International sygesikring


phone 70128081