Beskyttelse og benyttelse

Her kan du læse om beskyttelse af grundvandet i kommunes Indsatsplan samt om benyttelse af drikkevandet i Vandforsyningsplanen.

Klar vand løber på to hænder

Indsatsplan

Indsatsplan 2021-2025 for Holstebro Kommune indeholder en beskrivelse af hvilke tiltag, der skal gennemføres for at beskytte grundvandet i Holstebro Kommune. Planen dækker hele Holstebro Kommune og angiver rammerne for de nødvendige ekstra indsatser, som skal iværksættes for at opretholde en grundvandskvalitet, der er egnet som drikkevand både nu og i fremtiden.

Indsatsplan for Holstebro Kommune

 

I planen kan du se, hvad du og dit vandværk skal gør, for at passe på drikkevandet, hvor du bor.

Drikkevand på flaske

Vandforsyningsplan

Vandforsyningsplanen for Holstebro Kommune beskriver, hvordan den almene forsyningsstrukturen for drikkevand er nu, og hvordan den skal udbygges og sikres i fremtiden.

Vandforsyningsplan 2010 – 2021

 

15 almene vandværker, hvoraf 5 drives af Vestforsyning Vand A/S, indgår i planen, og de sikre, at kommunens borgere får nok og godt drikkevand.

Vandforsyningsplanen danner grundlag dels for den kommunale administration af den almene vandforsyning og den daglige sagsbehandling i forhold til forvaltning af vandressourcen og dels for vandforsyningernes egen planlægning.

Fumle og det ædle grundvand

Videoen "Fumle og det ædle grundvand" fortæller om, hvordan vi alle kan være med til at beskytte vores grundvand.

Teknik og Miljø

Fællessekretariat

mail Send sikker besked

phone 96117552

Kirkestræde 11
7500 Holstebro