Databeskyttelse - når dit barn går i skole

Dataansvarlig

Holstebro Kommune er overordnet dataansvarlig for kommunens oplysninger. Kommunen repræsenteres af de enkelte forvaltninger og Børn og Unge er ansvarlig for oplysninger om dig og dit barn.

Mere om databehandling

holstebro.dk/databeskyttelse kan du se de forskellige områder og læse mere om dine rettigheder og vores håndtering af dine oplysninger.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver

Håndtering af data

Børn og Unge behandler oplysninger om dit og dit barns navn, CPR-nummer, adresse, kontaktoplysninger, samt de helbreds-, trivsels-, standpunkts- og øvrige oplysninger, som er relevante i forbindelse med undervisningen, skolegang og evt. fritidstilbud.  

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger fremgår af:

  • Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, c og e.
  • Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, b, f og g.
  • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og 2, nr. 3.
  • Databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. 

Som kommune er vi underlagt en række regler, der regulerer, hvad vi må slette og hvornår. Hvor længe vi opbevarer dine oplysninger varierer efter hvilken type oplysninger, der er tale om. Hvis du har brug for at vide, hvor længe vi opbevarer en konkret type oplysninger, er du velkommen til at kontakte Børn og Unge.

Børn og Unge videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger.

Der er dog situationer, hvor vi på baggrund af lovgivningen er forpligtede til at videregive oplysninger til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl.

Det kan også være nødvendigt at dine oplysninger videregives til forvaltningens samarbejdspartnere, f.eks. systemleverandører og eksterne fagpersoner. Vi er i så fald forpligtede til at indgå en kontrakt med disse om, at de passer lige så godt på dine oplysninger, som vi gør.