Dagcentre

 • Print
 • Forstør tekst

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 21. januar 2018
af Elisabeth Haahr Christensen

Dagcentrene i Holstebro Kommune er et tilbud til dig, som er førtidspensionist, pensionist eller efterlønsmodtager og som bor i Holstebro Kommune.

Der findes 2 forskellige former for dagcentre:

 • et for selvhjulpne ældre (åbne dagcentre) og
 • et for ældre med behov for personalestøtte under ophold i dagcenter (visiteret dagcenter).

Der findes i alt 5 åbne dagcentre fordelt i kommunen, hvis tilbud retter sig mod dig, der som udgangspunkt kan klare dig selv. Her skal du ex. selv kunne klare toiletbesøg og måltider, mens du er på dagcentret. Det forventes også, at du selvstændigt kan deltage i aktiviteter og indgå aktivt i centrets hverdag. Mange af aktiviteterne tilbydes af eller med hjælp af frivillige og brugerbestyrelser.

Flere af stederne har en aktiv brugerbestyrelse, der består af frivillige. Brugerbestyrelserne tilbyder et varieret udvalg af aktiviteter og arrangementer på de lokale centre.

Opdateret d. 20.06.20 - corona-information:
Lokaliteter der genåbnes gradvist med virkning fra mandag d. 8. juni 2020:

 • Holstebro Seniorhus
 • Birkehuset  
 • Colstruphuset
 • Ulfborg Aktivitetscenter 
 • Trænings- og Seniorhuset, Vinderup

Da målgruppen i de visiterede dagtilbud for ældre er i risikogruppen, vil der disse steder blive taget udgangspunkt i de afstandskrav, der er gældende for plejehjemsbeboere. Det betyder, at dagtilbud vil skulle indrettes, så der er 2 meters afstand mellem brugerne. Afstandskravet betyder i praksis, at der kun vil kunne være cirka halvdelen af det normale antal brugere pr. dag i både Birkehuset og Holstebro Seniorhus. Derfor tilbydes dagtilbud max. 2 dage om ugen.

Lokaliteter der indtil videre ikke genåbnes: 

 • Aktivitetscenter Sdr Nissum
 • Vemb Aktivitetscenter Krohaven
 • Sevel Aktivitetscenter

Årsag til manglende genåbning:
Da der fortsat er besøgsforbud på alle plejehjem i Holstebro Kommune, er det ikke muligt p.t. at genåbne disse 3 aktivitetstilbud, idet de er beliggende inde i plejehjemmene.


Social og Sundhed

Holstebro Seniorhus

mail sundhedscenter@holstebro.dk
phone 96114870

Birkehøj 80
7500 Holstebro

Telefontid mandag- fredag kl. 08.00 - 12.00 

Åbningstid mandag - torsdag kl. 09.30 - 15.00, fredag kl. 09.30 - 13.00

keyboard_arrow_up