Dagcentre

Et dagcenter er et tilbud til dig, som er førtidspensionist, pensionist eller efterlønsmodtager.

Hvad er en dagcenterplads?

Der findes 2 forskellige former for dagcentre:

  • for selvhjulpne ældre (åbne dagcentre) og
  • for ældre med behov for personalestøtte (visiteret dagcenter, der kræver ansøgning - se ansøgningsskema).

Der findes i alt 5 åbne dagcentre fordelt i kommunen, hvis tilbud retter sig mod dig, der som udgangspunkt kan klare dig selv. Her skal du ex. selv kunne klare toiletbesøg og måltider, mens du er på dagcentret. Det forventes også, at du selvstændigt kan deltage i aktiviteter og indgå aktivt i centrets hverdag. Mange af aktiviteterne tilbydes af eller med hjælp af frivillige og brugerbestyrelser.

Flere af stederne har en aktiv brugerbestyrelse, der består af frivillige. Brugerbestyrelserne tilbyder et varieret udvalg af aktiviteter og arrangementer på de lokale centre.

Ansøgningsskema til visiteret dagtilbud 

Efter indsendelse af ansøgningsskemaet vil der blive tilsendt en kvitteringsmail digitalt (digital postkasse).

Dagcentre

Daghjem til demente

 

Social og Sundhed

Holstebro Seniorhus

mail dagtilbudsundhed@holstebro.dk
phone 96114870

Birkehøj 80
7500 Holstebro

Telefontid mandag- fredag kl. 08.00 - 12.00 

Åbningstid mandag - torsdag kl. 09.30 - 15.00, fredag kl. 09.30 - 13.00