Dagcentre

  • Print
  • Forstør tekst

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 13. juli 2022
af Elisabeth Haahr Christensen

Dagcentrene i Holstebro Kommune er et tilbud til dig, som er førtidspensionist, pensionist eller efterlønsmodtager og som bor i Holstebro Kommune.

Der findes 2 forskellige former for dagcentre:

  • et for selvhjulpne ældre (åbne dagcentre) og
  • et for ældre med behov for personalestøtte under ophold i dagcenter (visiteret dagcenter).

Der findes i alt 5 åbne dagcentre fordelt i kommunen, hvis tilbud retter sig mod dig, der som udgangspunkt kan klare dig selv. Her skal du ex. selv kunne klare toiletbesøg og måltider, mens du er på dagcentret. Det forventes også, at du selvstændigt kan deltage i aktiviteter og indgå aktivt i centrets hverdag. Mange af aktiviteterne tilbydes af eller med hjælp af frivillige og brugerbestyrelser.

Flere af stederne har en aktiv brugerbestyrelse, der består af frivillige. Brugerbestyrelserne tilbyder et varieret udvalg af aktiviteter og arrangementer på de lokale centre.


keyboard_arrow_up Sidst opdateret 13. juli 2022 af Elisabeth Haahr Christensen