Den grønne rute - et inviterende og trygt boligområde

Projektet "Den Grønne Rute" skal åbne bydelen Trekanten i Holstebro op til resten af byen med et rekreativt stiforløb, forbindelsesveje og nye indgange til områdets skjulte arealer.

Holstebro Kommune og de tre boligselskaber Lejerbo, NordVestBO og Boligselskabet Holstebro står bag projektet med hjælp fra arkitektfirmaet Gehl Architects.

I skitseprojektet er der udsigt til nye ankomstpladser, nye nyttehaver, picnicområder, ny beplantning og åbne forhaver i forbindelse med stien. Der kommer ny belysning, belægning, farver og andre elementer, der skaber tryghed og overblik.

Stiforløbet er et netværk af stisystemer, der både åbner op for bevægelse på tværs af området og binder Trekantens syv boligafdelinger sammen med de tilstødende områder. Midt på ruten er der i skitseprojektet "Den Grønne Plads", som skal være et nyt samlingssted og destination for hele byen.

Holstebro Kommune og de tre boligselskaber Lejerbo, NordVestBO og Boligselskabet Holstebro står bag projektet med hjælp fra arkitektfirmaet Gehl Architects.

Fakta

  • Beliggenhed: Trekanten
  • Bygherre: Lejerbo, NordVestBO, Boligselskabet Holstebro, Holstebro Kommune
  • Størrelse: -
  • Akkvisition: Bevilliget 74 millioner kroner til byfornyelse af Landsbyggefonden
  • Status: Under udvikling
  • Arkitekt: Gehl Architects
  • Rådgiver: Bisgaard | Ejsing / GETTO

Stiforløbet er et netværk af stisystemer, der åbner op for bevægelse på tværs af området, men er også med til at binde Trekantens syv boligafdelinger sammen med de tilstødende områder. Ved at integrere området fysisk med den omgivende by bliver området også et plus at være nabo til. Midt på ruten er der i skitseprojektet også ”Den Grønne Plads” - et nyt samlingssted og destination for hele byen. Her bliver der et nyt byrum med plads til bevægelse og leg for børn i alle aldre samt en læringspavillon, der giver læ for både sol og regn.