Støtte til børn, unge og familier

Her kan du få info om Børne- og Familiehusene, PPR, Sundhedsplejen og meget mere.

Adfærdsvanskeligheder

Er jeres barn mellem 6-13 år og udviser jeres barn tegn på lettere adfærdsvanskeligheder?

Angst og ængstelighed

Udviser jeres barn tegn på angst – og griber det forstyrrende ind i hverdagen?

Få hjælp

Har du det svært derhjemme? Hvis det bare ikke duer at tale med dine forældre, så husk, at der findes mange andre steder, hvor du kan få hjælp.