Støtte til børn, unge og familier

Her kan du få info om Børne- og Familiehusene, PPR, Sundhedsplejen og meget mere.

Angst og ængstelighed

Udviser jeres barn tegn på angst – og griber det forstyrrende ind i hverdagen?

Få hjælp

Har du det svært derhjemme? Hvis det bare ikke duer at tale med dine forældre, så husk, at der findes mange andre steder, hvor du kan få hjælp.

Legeteket

Legeteket tilbyder rådgivning og vejledning i valget og brugen af udviklingsstimulerende materialer og legetøj som kan lånes i en begrænset periode.