Grøn pulje

Ansøgningsrunde sommer 2022

Ansøgningsskema kan du finde her

Frist for ansøgning er tirsdag den 30.08.2022

 

Pulje

Holstebro Kommune har fået tildelt 4.360.000 kr. der skal tildeles efter grøn pulje.

Folketinget har vedtaget, at kommunerne skal oprette en Grøn pulje, som opstillere af vedvarende energi skal indbetale til. Disse midler kan man søge og anvende til projekter til gavn for naboer til vedvarende energianlæg og til gavn for lokalsamfundet generelt.

Opstillere af vedvarende energianlæg indbetaler midlerne til Grøn pulje som et engangsbeløb i forbindelse med, at energianlægget bliver taget i brug.

Opstillere af et vedvarende energianlæg skal indbetale svarende til (øjeblikke satser)

  • 125.000 kr. pr. MW ved landvindmøller
  • 115.000 kr. pr. MW ved havvindmøller
  • 40.000 kr. pr. MW ved solcelleanlæg
  • 67.000 kr. pr. MW ved vandkraftværker.

Grøn pulje afløser den tidligere grøn ordning, som er nedlagt. Den tidligere grøn ordning vedrørte kun vindmøller, mens den nye grøn pulje både omfatter vindmøller, solcelleanlæg og vandkraftværker.

Ansøgningsberettigede til Grøn pulje er fortrinsvis foreninger og selvejende institutioner, som er beliggende i nærheden af vedvarende energianlæg, men enkeltpersoner kan også søge til almennyttige formål.

Midlerne i Grøn pulje kan man som hovedregel kun anvende inden for en radius på 4,5 km fra det vedvarende energianlæg, som midlerne stammer fra. Det samme princip var gældende for den tidligere grøn ordning.

Der kan endvidere tages særligt hensyn til, at projektet er til gavn for en bred målgruppe, ligesom grønne, klimavenlige og bæredygtige projekter fremmes. 

Kort med visning af 4,5 km. radius

I prioriteringen af ansøgningerne kan der tages særligt hensyn til de allernærmeste naboer til det vedvarende energianlæg. Der kan endvidere tages særligt hensyn til, at projektet er til gavn for en bred målgruppe, ligesom grønne, klimavenlige og bæredygtige projekter fremmes.

Indkomne forslag skal have afklaret myndighedsbehandlinger(forhåndsgodkendelse som minimum) og ejerforhold inden projektet kan komme i betragtning.

Fristen for ansøgning til grøn pulje er tirsdag den 30. august 2022 på tm@holstebro.dk med 'grøn pulje' i emnefelt. Vedhæft ansøgningsskema og gerne bilag i form af projektbeskrivelse, kortmateriale m.v. 

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Teknik og Miljø, Team Plan på 96117558

  1. Holstebro Kommune annoncerer ansøgningsfrist og kriterier.
  2. Administrativ sagsbehandling af indkomne forslag i september og oktober.
  3. Politisk behandling af indkomne forslag vil ske i oktober og november.
  4. Endelig svar på ansøgning om tildeling af midler fra grøn pulje.
  5. Tilskud udbetales.
  6. Evaluering og præsentation af anvendelsen af grøn pulje.

Teknik og Miljø

Team Plan

mail Send sikker besked

phone 96117558

Kirkestræde 11
7500 Holstebro