Byggegrunde i Rosenparken, Skave

Mindstepris inklusiv moms (i udbud)

Rosenparken

Nr. 6, 888 m2, 648.000 kr.
Nr. 8, 900 m2, 651.000 kr.
Nr. 10, 801 m2, 626.000 kr.
Nr. 12, 826 m2, 632.000 kr.
Nr. 26, 1147 m2, 716.000 kr.
Nr. 28, 1106 m2, 705.000 kr.

 

Salgspriser inklusiv moms (ikke i udbud)

Rosenparken

Nr. 41, 915 m2, 502.000 kr.


 

Se stort kort
Se storparceller i Rosenparken

Vedrørende udbud

1. runde, udbudsrunde

Fristen for 1. udbudsrunde udløber tirsdag den 10. oktober 2023, kl. 10.00. Hvis du vil give tilbud på en grund, skal du udfylde vores tilbudsskema, som ligger under "Materiale". Tilbudsskemaet skal afleveres i en lukket kuvert mærket "Tilbud - byggegrunde, Skave". Hvis du vil byde på to eller flere byggegrunde, skal du sende et skema for hvert tilbud. Du må dog gerne lægge flere skemaer i samme kuvert. Hvis en tilbudsgiver er højstbydende på to eller flere grunde, er den pågældende køber af den grund, der er budt højst på. Hvis to eller flere er højstbydende på den samme grund – uden at være højstbydende på andre grunde – bliver der trukket lod mellem de pågældende. Man gerne må byde på flere grunde, men ens bud er gældende. Man skal derfor være opmærksom på, at hvis man som par byder hver for sig, kan man blive ejere af to byggegrunde, og skal inden 6 hverdage efter budfristen indbetale 1% af budsummen til kommunen for at blive løst fra købet. Grundene er klar til overtagelse

Tilbageskødning af grund købt i budrunde

I henhold til købsaftalen skal der gøres opmærksom på, at såfremt grundene senere ønskes tilbageskødet til Holstebro Kommune er det den udbudte minimumspris med fradrag af 5.000 kr., der vil blive tilbagebetalt.

2. runde, lodtrækningsrunde

Der er lodtrækning af de resterende grunde - der ikke blev solgt ved udbud -
torsdag den 26. oktober 2023, kl. 16.00, i Byrådssalen på Holstebro Rådhus,
Kirkestræde 11, 7500 Holstebro.
Ved lodtrækningen bliver der indsamlet sedler/lodder med købers navn på, og
der bliver efterfølgende trukket lod om hvem der må vælge en grund. Grundene
sælges her til mindsteprisen. Det/de navne som står på sedlen/loddet, er også
det/de navne, som grunden skal tinglyses med i første omgang. Grundene er
klar til overtagelse.

3. runde, almindelig reservation og salg

Efter lodtrækningsrunden vil kommunens hjemmeside blive opdateret, og det vil være muligt at reservere en grund.
Man kan i første omgang reservere en grund i en måned.
Er man efterfølgende ikke klar til et køb, har man mulighed for, at forlænge
reservationen i yderligere en måned, men denne anden måneds reservation er
på betingelse af, at er der venteliste, eller kommer der andre som er interesseret
i grunden i denne anden måned, så bliver man kontaktet, og får cirka tre dage til
at træffe afgørelse, om man ønsker at købe. Reserveringen af en grund er gratis.

 

Kontakt os

Grundsalg 

Borgmesterkontoret
9611 7504
kommunen@holstebro.dk

Tekniske oplysninger

Teknik & Miljø
9611 7554
teknik.miljoe@holstebro.dk

Reservér eller køb en grund vedrørende nr. 41

Det er muligt at reservere en grund i 4 uger. I områder med mindre efterspørgsel vil der være mulighed for at forlænge reservationen med 4 uger, såfremt der ikke er andre der er interesseret i grunden.
Det er gratis at reservere en grund. 

Du kan ringe eller skrive til os, hvor du oplyser hvilken grund du ønsker at reservere.

Ved et køb vil Holstebro Kommune sende dig en købsaftale, som du skal underskrive og returnere inden 14 dage.

Skave – aktiv fritid, fællesskab og tryghed

Byggegrunde i Skave finder du i Rosenparken som ligger i et fladt terræn i den nordvestlige udkant af Skave tæt på skole, idrætshal, sportsplads og købmand.
I landsbyen er der både erfarne og engagerede dagplejemødre, samt Skave Børnehus, som er en integreret vuggestue og børnehave, der har fokus på tryghed, omsorg og nærvær. Skave Børnehus har et 10.000 m2 stort udeareal, hvor der er plads til at stimulere fantasi og kreativitet.

Skave Skole er for 0. til 7. klasse og har fokus på læring, trivsel og dannelse. Her er en tilhørende SFO med masser af udenomsplads og fodboldbaner. Der er en ungdomsklub for børn i 7-9. klasse og en stor legeplads med hoppepuder, multibane, klatreborg, tarzanbane og svævebane.

Aktiv fritid og skøn natur

I Skave er der et aktivt foreningsliv med mange gode tilbud – herunder Skave Fitness, håndbold, gymnastik, volley, badminton, kor, krea-klub, madlavning for mænd, litteraturklub, motocross, seniorklub m.fl. Der er mere end 13 foreninger at vælge imellem.

Skave & Omegns Multihus med idrætshal, multisal, festsal og café danner perfekte rammer for foreningerne. Rundt om Skave er der skøn natur og mange muligheder for udendørs aktiviteter og gåture, bl.a. på Tinkerdal Besøgssted.

Læs mere om Skave og aktiviteter i lokalområdet på www.skave-hogager.dk.

Fine indkøbsmuligheder og gode forbindelser

Skave ligger centralt i forhold til Holstebro, Skive, Struer, Viborg, Herning og Ikast. Der er gode busforbindelser, særligt til Holstebro og Viborg. I bil tager det kun 10 min at køre til Holstebro, og der er kun 4 minutter til Holstebromotorvejen.

I Skave er der mere end 220 lokale arbejdspladser og gode indkøbsmuligheder, bl.a. købmand, el- og hvidevarebutik, frisør, tankstation m.fl. Der er også hurtige og stabile internetforbindelser og god mobildækning i området.

Varierede boligformer

Der er billige boliger for både førstegangskøberen, børnefamilien og pensionisten og mulighed for eje, leje, andel og byg-selv i parcelhuskvarter eller på landet.

Her kan du også finde charmerende nedlagte landbrugsejendomme, der er velegnede til dyrehold og småerhverv.

I parcelhuskvarteret Rosenparken er der store byggegrunde og et lukket stisystem til børnehave, skole, SFO, fodboldbaner og multihus. Her kan opføres bebyggelse i form af både åben-lav boligbebyggelse og tæt-lav boligbebyggelse.

Billede fra Skave. Foto: Skave Borgerforening

FællesSkave

Borgerforeningsformand Henny H. Jensen udtaler: ”Vi er utroligt glade for at kunne byde velkommen til nye borgere og fortælle dem om det særlige sammenhold og fællesskab vi har her i Skave – vi kalder det FællesSkave. Det ses helt tydeligt, når vi har arrangementer som byfest, open by night, julestue på skolen eller julefrokost i multihuset, hvor hele byen støtter op”.

Lokal ambassadør

Vil du vide mere om området? Så kontakt Skaves lokale ambassadør.

Henny Hedegaard Jensen
Mobil: 2896 9156
Mail: henny@sallingvolvoklub.dk

Om byggegrundene

  • Priserne er inklusive tilslutningsbidrag til el, vand, varme og kloak
  • Se storparceller i Rosenparken. Storparcellerne må kun anvendes til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse (række- dobbelt- og gårdhuse eller lignende)
  • Se erhvervsgrunde i Skave. Området må kun anvendes til lettere industri- og værkstedsvirksomhed m.v. med eventuel tilhørende bolig

Derfor valgte vi at flytte til Skave

Morten, 32 år, bygningskonstruktør og Pernille, 29 år, sygeplejerske

“Da vi skulle bygge hus, var vi på udkig efter en billig byggegrund med en god placering og med gode stiforbindelser  – og fandt det i Skave. Vi ønskede at bo i et mindre bysamfund, hvor vi kunne give vores børn en tryg og rolig opvækst, og være en del af lokalbefolkningen, hvor man snakker med naboen og ikke blot hilser på hinanden.
Her er der kort afstand til institutioner, skole og idrætsfaciliteter. Og så har Skave en god placering i forhold til mange større byer, bl.a. Holstebro, Herning, Viborg og Skive, hvor der er mange jobmuligheder.

Bettina, 39 år, lærer

“Min familie og jeg valgte at flytte til Skave, for her fik vi rigtig meget hus for pengene. Her er et stærkt lokalsamfund med mange fritidstilbud, og vi er tæt på skole, børnehave og sportshal. Der er mange handelsmuligheder i Skave, både købmand, tankstation, frisør og meget andet. Noget af det bedste ved Skave er de rolige omgivelser og den skønne natur, samtidig med, at det kun er 10 minutters kørsel fra Holstebro.”

Dea, 31, finansøkonom

“Som tilflyttere er vores familie blevet taget mere end godt imod af alle. Skave har en masse at byde på. Både socialt og sammenholdsmæssigt, idræt, foreninger, institution, skole, indkøb og en masse mere derimellem. Kort sagt, et komplet, trygt og sjovt sted at bo for voksne og for børn at vokse op."