Tilladelser

Arealer, torve, grønne områder, friluftscenen, gågader

Team Drift
TM@holstebro.dk
Telefon: 96117555

Kommunale vejanlæg og P-pladser

Team Trafik og Myndighed
TM@holstebro.dk
Telefon: 96117555

Her kan du ansøge om brug af kommunale vejanlæg og p-pladser.

Se vejledning.

Naturarealer uden for by og skov

Team Natur og Miljø
TM@holstebro.dk
Telefon: 96 11 75 57

Naturstyrelsen

Arrangementer på Naturstyrelsens arealer, skove, åer m.m. Naturstyrelsen.dk

Idrætsanlæg

Få mere at vide om idrætsanlæg i Holstebro Kommune.

Kommunale skove og plantager

Team Drift
TM@holstebro.dk
Telefon: 96117555

Politi

Arrangementer, der kræver trafiksikring, hastighedsnedsættelse, hvor der serveres alkohol, offentlige forlystelser og koncerter m.m. - se politiets hjemmeside.

Koda

Betaling for brug af musik i det offentlige rum - se KODAs hjemmeside.

Festtelte og scener

Byggetilladelse indhentes hos Byggeri og Ejendomme, Holstebro Kommune. Der skal søges gennem Byg og Miljø-portalen og logges på med MitID eller MitID Erhverv.

Man skal have tegninger, beskrivelser og statiske beregninger som PDF’ere af det enkelte redskab/transportabel konstruktion.

Hvis der i teltet er kapacitet til flere end 150 personer, skal brandmyndighederne orienteres på: myn@nvjbrand.dk.

Besøg Byg og Miljø-portalen

Læs yderligere i vejledningen om bygningsreglementet

Vejledning om sikkerhed

Her får du en vejledning om sikkerhed ved udendørs musikarrangementer o.l.

Formålet med denne vejledning er at sikre lettilgængelig information om, hvordan man som arrangør skal forholde sig, såfremt man ønsker at afholde et udendørs arrangement.
 
Arrangørens ansvar:
Som arrangør er det væsentligt at være opmærksom på, at det er arrangøren selv, der har ansvaret for arrangementet.

Myndighederne – f.eks. politiet og det kommunale redningsberedskab – har ikke ansvar for arrangementets afvikling. Myndighederne vejleder arrangøren og giver tilladelse til arrangementets afvikling på baggrund af det materiale, som arrangøren indsender.

Politiet varetager opretholdelsen af ro og orden på offentlige arealer, dvs. uden for det af arrangøren afspærrede område. Inden for hegnet påhviler det arrangøren at opretholde ro og orden.
 
Lovgrundlag:
Arrangøren skal bl.a. ansøge om følgende tilladelser:

  • Politiets tilladelse til offentligt arrangement
  • Politiets lejlighedstilladelse til salg af øl, vin og andre stærke drikke
  • Grundejerens tilladelse til anvendelse af arealet
  • Grundejerens fuldmagt til opstilling af midlertidige konstruktioner (herunder scener) på arealet
  • Kommunalbestyrelsens brandmæssige godkendelse, herunder tilladelse til anvendelse af pyroteknik(fyrværkeri)
  • Bygningsmyndighedens tilladelse til opstilling af midlertidige konstruktioner (scener, tribuner, telte m.v.)
  • Den kommunale miljømyndigheds tilladelse i relation til støj

Arrangøren skal sikre, at følgende myndigheder ud over politiet underrettes om arrangementet:

  • Regionens præhospitale leder
  • Kommunen
  • Typisk også fødevaremyndighederne

Læs yderligere i vejledningen om bygningsreglementet.

Praktisk information

Ønsker man oplysninger om ​strøm- og vandforhold, kan man kontakte:

Team Drift på tlf. 96117555, mail: TM@holstebro.dk