Erhvervsgrunde på Tværmosevej, Vinderup

Erhvervsarealet er beliggende tæt på Skivevej mellem Vinderup By og Ejsing med kun 20 minutter til Holstebromotorvejen.

Anvendelse og profil

Området må anvendes til industri, værkstedsvirksomhed. herunder fjerkræslagteri, samt entreprenør- og oplagsvirksomhed.

Se stort kort
Se storparceller i Ålykkeparken i Vinderup
Se byggegrunde i Vinderup

Pris

28 kr. pr. m2

Prisen skal tillægges moms på 25%. 

Prisen er eksklusiv tilslutningsbidrag af enhver art for de to arealer, der er byggemodnet.

Udstykning

Grundene udstykkes i størrelser efter købers ønske, i det omfang resterende arealer kan udnyttes på en hensigtsmæssig måde.

Lokalplanen foreskriver en grundstørrelse på 10.000 m², men de hensyn lokalplanen på vedtagelsestidspunktet skulle varetage med denne fastsættelse, er sidenhen bortfaldet. 

Ønsker til andre grundstørrelser, kan derfor fremsendes i forbindelse med køb, hvorefter mulighederne for grundstørrelse vil afklares hurtigst muligt.

Der er tinglyst byggelinjer i forhold til eksisterende højspændingsledninger.

Andre virksomheder i området

Vinderup er præget af en helt særlig iværksætter ånd. Du finder både store og små virksomheder, der arbejder med alt fra møbel og træindustri til håndværk og specialiseret handelsvirksomhed. Vinderup ligger mellem Holstebro, Struer og Skive og trækker medarbejdere fra et stort opland.

Bebyggelsens omfang

Bygningers rumfang

Max. 3 m3 pr. m2 grundareal

Bebyggelsesprocent

Max. 50% af grundarealet

Bygningers højde

Max. 12 m over terræn

Kontakt os

Grundsalg 

Borgmesterkontoret
9611 7504
kommunen@holstebro.dk

Tekniske oplysninger

Teknik & Miljø
9611 7684
teknik.miljoe@holstebro.dk

Hvorfor os?

Vi ønsker at give gode vilkår for vækst i nye og eksisterende virksomheder samt være en attraktiv sparringspartner for erhvervslivet.

Vi har et Lokalt Koordineret Samarbejde mellem uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområderne i Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner. Samarbejdet gør det nemmere og mere overskueligt for dig som virksomhedsejer, at benytte dig af de services og programmer, som findes på områderne. 

Du kan altid kontakte os uforpligtet på enten mail eller telefon, og høre mere om de muligheder der er.

Iværksætteri

For dig, der ønsker at starte egen virksomhed, tilbyder STARTVÆKST Holstebro individuel vejledning samt introduktionsmøder og iværksætterkurser.

STARTVÆKST Holstebro er gratis erhvervsservice, herunder vejledning af iværksættere og virksomheder. På STARTVÆKST Holstebros hjemmeside finder du din lokale konsulent, der er behjælpelig i processen.

Erhvervsservice

Det skal være så nemt som muligt for virksomheder at komme i kontakt med Holstebro Kommune. Erhvervsservice finder rundt i det kommunale system og sørger for, at du kommer i forbindelse med den rigtige medarbejder.

Ring til Erhvervskontakten på tlf. 9611 3983 eller skriv på erhvervsservice@holstebro.dk.

Kontakt

Grundsalg

Borgmesterkontoret


Tekniske oplysninger

Teknik og Miljø - Anlæg