Tværmose Vinderup

Beskrivelse

Erhvervsarealet er beliggende tæt på Skivevej mellem Vinderup By og Ejsing.

Pris

28 kr. pr. m2. 

Prisen skal tillægges moms på 25%. 

Prisen er excl. tilslutningsbidrag af enhver art for de to arealer, der er byggemodnet.

Erhvervsgrunde Tværmosevej i Vinderup

Områdets anvendelse og bebyggelsens omfang

Området må anvendes til industri, værkstedsvirksomhed. herunder fjerkræslagteri, samt entreprenør- og oplagsvirksomhed.

Bebyggelsesprocent: max. 50% af grundarealet, og bebyggelsens rumfang må ikke overstige 3 m3 pr. m2 grundareal.
Bygningers højde: max. 12 m over terræn og kun i 1 etage.

Grundene udstykkes i størrelser efter købers ønske, i det omfang resterende arealer kan udnyttes på en hensigtsmæssig måde. Minimumsgrundstørrelsen skal være 2.500 m2.

Der vil være mulighed for mod betaling af et reservationsgebyr at få forkøbsret i indtil 3 år.

Der tinglyst byggelinier i forhold til eksisterende højspændingsledninger.


keyboard_arrow_up