Oplysning om fortrydelsesret i forbindelse med et køb af fast ejendom

Du kan fortryde en aftale om køb af fast ejendom, hvis du opfylder de betingelser, der fremgår på denne side.

De nærmere regler om fortrydelsesretten findes i Bekendtgørelsen om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. i kapitel 2 og i Bekendtgørelsen om oplysning om fortrydelsesret ved erhvervelse af fast ejendom m.v.

Generelle betingelser

Fortrydelsesfristen

Hvis du vil fortryde dit køb, skal du give Borgmesterkontoret, Holstebro Kommune en skriftlig meddelelse inden 6 hverdage. 6-dages fristen regnes fra den dag aftalen om købet indgås, uanset om aftalen er betinget af et eller flere forhold. Ved beregning af fristen medregnes ikke lørdage, søndage, helligdage og Grundlovsdag.

Hvis aftalen indgås ved, at du accepterer et salgstilbud fra Borgmesterkontoret, Holstebro Kommune, regnes fristen dog fra den dag, hvor du er blevet bekendt med kommunens tilbud.

Meddelelsen om at du vil fortryder købet, skal være kommet frem til Borgmesterkontoret, Holstebro Kommune inden fristens udløb.

Betaling af godtgørelse til sælgeren

Hvis du vil fortryde købet, skal du endvidere betale et beløb på 1 procent af den aftalte købesum til Borgmesterkontoret, Holstebro Kommune. Dette beløb skal være betalt inden udløbet af 6-dages fristen. Hvis købsaftalen er indgået eller formidlet for sælgeren af en ejendomsformidler, kan denne modtage beløbet på sælgerens vegne.

Andre betingelser

Hvis du har taget ejendommen i brug

Hvis du har taget ejendommen i brug, f. eks. ved at flytte ind eller lade håndværkere udføre arbejde på ejendommen, skal De inden 6-dages fristens udløb stille ejendommen til sælgerens disposition.

Hvis du har foretaget fysiske indgreb, f. eks. håndværksmæssige ændringer, eller andre forandringer på ejendommen, skal du inden 6-dages fristens udløb tilbageføre ejendommen til væsentlig samme stand som før indgrebet eller forandringen. 

Hvis du eller andre, der har haft adgang til ejendommen i din interesse, har beskadiget eller forringet ejendommen på anden måde, skal De inden 6-dages fristens udløb udbedre forholdet, medmindre beskadigelsen eller forringelsen er hændelig. 

Kontakt

Grundsalg

Borgmesterkontoret


Tekniske oplysninger

Teknik og Miljø - Anlæg