DATABESKYTTELSE

Databeskyttelse

Når Holstebro Kommune behandler dine oplysninger har vi stort fokus på, at oplysningerne behandles sikkert, og ikke kommer til uvedkommendes kendskab.

For at vi som kommune kan levere vores kommunale services og ydelser har vi brug for informationer.  Det gælder informationer om både borgere, foreninger, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine persondata, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO).

Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har en mistanke om, at kommunen har lækket persondata eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data.

Hvilke oplysninger henter vi om dig?

I forbindelse med behandlingen af din sag vil det i mange tilfælde være nødvendigt, at indhente oplysninger om dig.

Ved disse behandlinger bestræber vi os på, ikke at indhente flere oplysninger end de der er nødvendige for at kunne behandle din sag.

Nogle informationer kan vi selv hente fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre, så som indkomstoplysninger, SKAT, BBR mv. Andre informationer beder vi dig om at oplyse, når du eksempelvis ansøger om en ydelse eller service. 
Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi henter oplysninger om dig i forbindelse med dine services og ydelser i kommunen. Det enkelte fagområde skal oplyse det til dig i forbindelse med eksempelvis en ansøgning om en service eller ydelse.

Hvor længe gemmer vi dine personoplysninger?

Når vi behandler personoplysninger om dig og gemmer dem i forbindelse med vores arbejde, følger vi de gældende retningslinjer for, hvor længe vi må opbevare dine oplysninger.
Det afhænger af det enkelte sagsområde, hvor længe oplysningerne vil blive gemt.

I nogle tilfælde er vi forpligtet til at bevare dine oplysninger for eftertiden. I disse tilfælde overføres oplysningerne til et arkiv.

Det enkelte fagområde skal oplyse det til dig i forbindelse med sagsbehandlingen.

Hvordan håndterer vi dine data i selvbetjeningsløsninger?

Som udgangspunkt anvender vi den fælles-offentlige login-løsning NemLogin, hvor du bruger dit NemID som nøgle til at logge dig ind på selvbetjeningsløsninger og blanketter. 

Du kan dog også støde på formularer eller selvbetjeningsløsninger, som ikke kræver så høj sikkerhed. Her kan du typisk oprette dig med et selvvalgt brugernavn og password.
Det sker eksempelvis på bibliotekernes selvbetjeningsløsning.

Hvad er databeskyttelsesrådgiverens opgave?

Det er databeskyttelsesrådgiverens opgave at tilse, at kommunen lever op til persondataforordningen.

Databeskyttelsesrådgiveren er i sin funktion en uvildig instans, der ikke refererer til administrationen. Rådgiveren bistår i samarbejde med kommunens jurister med råd og vejledning til fagområderne om lovlig, god og sikker håndtering af persondata.

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du er i tvivl om, om kommunen håndterer dine persondata korrekt. Du kan læse mere på Datatilsynets hjemmeside.

Hvad kan databeskyttelsesrådgiveren ikke hjælpe med?

Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som fagområderne træffer.

  • Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke vejlede om regler eller praksis på fagområde
  • Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke tage stilling til, om der er begået fejl i forbindelse med sagsbehandlingen, udførelsen af praktisk hjælp m.v. 
  • Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke ændre en afgørelse, som kommunen har truffet
  • Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke bistå med at formulere klager over kommunen til relevante klageorganer

Mere om databeskyttelse

Børn og Unge

Familierådgivning
Når dit barn går i skole

Kontakt databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Eva Rebbe
Kirkestræde 11
7500 Holstebro

Mail: DPO@holstebro.dk
Tlf.: 9611 7518

Sikker mail (borger)

Sikker mail (virksomhed)

keyboard_arrow_up