Børn med handicap

Autisme

Har dit barn en diagnose indenfor autismespektret, er det muligt at få hjælp fra Task Force Autisme - et tværfagligt team med erfaring og speciale i autisme.

Familievejledning

Familien til et barn der har fået konstateret et handicap eller diagnose kan få hjælp og rådgivning hos familievejlederne fra Familiesektion.

Legeteket

Legeteket tilbyder rådgivning og vejledning i valget og brugen af udviklingsstimulerende materialer og legetøj som kan lånes i en begrænset periode.

Tabt arbejdsfortjeneste

Hvis du er forælder til et barn med handicap, kan du søge om hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Genoptagelse af sager

Holstebro Kommune har med tilbagevirkende kraft ændret praksis omkring beregningen af bidraget til pension i forbindelse med tabt arbejdsfortjeneste.

Genoptagelse af sager 2

Har du passet et barn under 18 år med handicap eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse efter servicelovens § 42? – få din sag genoptaget.