Specialfaciliteter

Holstebro kommune har været Team Danmark-elitekommune siden 2008. For at være elitekommune kræves et stærkt elite- og klubmiljø og gode faciliteter.

På håndboldsiden har kommunen f.eks. 18 klubber, der har håndbold på programmet. I alt findes der pt. 29 idrætshaller, der kan spilles håndbold i på tværs af hele kommunen og organisations/ejerforhold – inkl. Gråkjær Arena, der er kommunens specialfacilitet til at rumme håndbold på allerhøjeste plan. I facilitetsanalysens kapitel 2 fremgår det, at andre idrætter ønsker specialfaciliteter.

I analysearbejdets fase med brugerinddragelse oplever vi en stor grad af forståelse for, at der er behov for at sondre mellem basisfaciliteter og specialfaciliteter, og at specialfaciliteter som udgangspunkt placeres centralt i kommunen.

Specialfaciliteter findes ikke kun inden for eliteidrætten. Idrætsudviklingen har de senere år haft fokus på den store gruppe af aktive ældre borgere, der med stor iver kaster sig over idræt og motion.

Senior-idræt vil med stor sandsynlighed komme til at ændre den måde, vi tænker idrætsfaciliteter i forhold til f.eks. funktionalitet og tilgængelighed på, og vil på den måde være med til at skubbe i retning af udviklingen af specialfaciliteter for denne målgruppe – på samme måde som det kan være gældende for borgere med handicap.

Håndboldspiller

Konklusioner fra facilitetsanalysen

  • Der efterspørges kraftcentre inden for de forskellige discipliner, således at der er minimum et sted i kommunen, hvor der udvikles en facilitet, som kan rumme både topelite og/eller breddeudøvere inden for idrætten. Denne efterspørgsel opleves vedr. springgymnastik, bueskydning, kampsport, gadeidræt, mountainbike, vandring og fodbold.
  • Det skal være meget tydeligt om etableringen af specialfaciliteter foretages primært med baggrund i målsætninger inden for elitesportsområdet ”bedre udøvere” og/eller indenfor ”Bevæg dig for livet” visionskommune-projektets ”flere udøvere”-målsætninger. Det skal således være tydeligt for borgerne, med hvilket mål disse specialfaciliteter etableres.

Mulige handlinger

5.a
Analyse af behov for etablering af nye typer af specialfaciliteter.

5.b
Forvaltningerne i Holstebro Kommune skal i fællesskab arbejde for etablering, drift og optimering af udendørs specialfaciliteter inden for de aktivitetstyper, som oplever stigende efterspørgsel herunder mountainbike, vandring og løb m.m.