Børn og unge med autisme

Har dit barn en diagnose indenfor autismespektret, er det muligt at få hjælp fra Task Force Autisme - et tværfagligt team med erfaring og speciale i autisme.

Autismespektret er bredt – og dermed er børn og unge med autisme en bred gruppe.
Vi behandler indstillinger om børn og unge i alderen 0-18 år med autisme spektrum forstyrrelserne:

 • Infantil autisme
 • Atypisk autisme
 • Aspergers syndrom
 • GUA (gennemgribende udviklingsforstyrrelse, anden)
 • GUU (gennemgribende udviklingsforstyrrelse, uspecificeret)

Vi er opmærksomme på, at der vil komme ændringer i autismediagnoserne ved indføring af diagnosesystemet ICD-11, og vi følger udviklingen nøje.

Task Force Autisme yder primært vejledning til fagpersoner og forældre. I nogle tilfælde også barnet eller den unge med autisme. 

Har du specifikke og afgrænsede problemstillinger, som påvirker hverdagen, kan du få vejledning til hjemmet eller fagpersoner omkring dit barn eller ung op til 5 samtaler.

Problemstillingerne kan være mange – eksempelvis:

 • kan det være svært at få morgenen eller aftenerne til at fungere
 • mange skænderier og konflikter
 • barnet eller den unge trækker sig
 • hvordan kan man forstå den autistiske tænkestil. 

Vi kan også tilbyde samtaler til barnet eller den unge i kortere forløb med fokus på at give viden om autisme og hvad det betyder for dit barn eller ung.

Du kan få hjælp ved at henvende dig til en af følgende fagpersoner:

 • Lederen i dit barns dagtilbud eller skole
 • Medarbejder i Videncentret
 • Familiesektionen
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
 • Børne- og Familiehusene
 • Sundhedsplejen

Ved henvendelsen er det godt, at du har overvejet:

 • Hvilke udfordringer er der for barnet eller den unge og familien?
 • Hvordan kommer udfordringerne konkret til udtryk i hverdagen?
 • Hvad ønsker du forandret i hverdagen?

Fagpersonen vil efterfølgende lave en indstilling til Task Force Autisme.

Indstillingen drøftes ved førstkommende ledige møde – her vurderer vi, hvem der kan hjælpe, og hvor meget vi kan tilbyde jer. Den fagperson der har lavet indstillingen, deltager i mødet og orienterer dig efter mødet.

Derefter vil du blive kontaktet af den medarbejder fra Task Force Autisme, der skal samarbejde med dig, barnet eller den unge eller de fagpersoner, der er omkring barnet eller den unge.

Inklusionsvejleder og koordinator for Task Force Autisme
Dorte Risum Lauridsen
Tlf.: 9611 5347
Mobil: 2239 5495

Videncenter Børn og Unge

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

mail buvidencenter@holstebro.dk
phone 9611 7539

Borregårdsvej 9
7500 Holstebro

Telefontid

Mandag - onsdag kl. 9.00-12.00
Torsdag kl. 13.00-15.00

Læsekonsulent

Nina Kledal
Fredag kl. 8.00-9.00

Psykologer og talehørekonsulenter

Fredag kl. 8.00-9.00

Ergoterapeuten

Mandag kl. 10.30-11.30