Pædagogik, læring og udvikling

Børns seksualitet

Med denne side ønsker dagtilbudsafdelingen at informere om børns seksualitet, og hvordan vi som voksne kan forholde os til det.

Forældrebestyrelser

Som forælder til et barn i dagpleje eller daginstitution har du mulighed for at være med til at lægge linjerne for, hvordan dit barn bliver passet.

Overgreb - beredskab og handlevejledning

Holstebro Kommunes beredskabsplan for håndtering af vold og seksuelle overgreb imod børn og unge henvender sig til medarbejdere i Holstebro Kommune.

Styrelsesvedtægt for dagtilbud

Styrelsesvedtægten for dagtilbud indeholder de politiske bestemmelser, der gælder for dagtilbud og fastlægger rammerne for drift af dagtilbuddene. 

Tilsyn i dagtilbud

Holstebro Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med alle kommunens dagtilbud.