Særlige regler for distriktsforeninger

  • Print
  • Forstør tekst

Distriktsforeninger, foreninger, der geografisk dækker flere kommuner og har valgt at være hjemmehørende i Holstebro Kommune, kan max. opnå tilskud til 65% af Folkeoplysningslovens laveste takst for lokaler og idrætshaller.

Der ydes ikke lokaletilskud til medlemmer over 25 år.

Distriktsforeninger skal som andre foreninger indsende ansøgninger om lokaletilskud til den 1. november for det kommende år, og indsende regnskab og slutafregningsskema den 1. april for det foregående år.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 20. maj 2021 af Casper Lemvig Andersen