Anders Debel

Direktør for Teknik og Miljø

I Teknik og Miljø arbejder vi med de fysiske rammer for udviklingen i hele kommunen. Derfor er vi en del af alle borgernes hverdag.

Vi har samlet essensen af det, vi gerne vil kendes på i følgende formulering af vores kerneopgave:

"Teknik og Miljø skaber rammer for at udvikle og bevare velfungerende og bæredygtige byer og landskaber i samarbejde med borgere og virksomheder."

Anders Debel

Direktør for Teknik og Miljø


Balance i planlægningen

I vores planlægning arbejder vi for at skabe udvikling af bydele og byrum, som gør det attraktivt at være borger i kommunen. Vi sikrer, at der er balance mellem områder til erhverv og boliger, mellem områder til produktion og rekreation og med en infrastruktur, som både tilgodeser biler og svage trafikanter.

Vi understøtter, at kommunens virksomheder og landbrug hurtigt og effektivt kan få de nødvendige tilladelser. Tilladelser, som sikrer, at de kan producere og udvikle sig i takt med efterspørgslen. Samtidig skal det ske på en måde, som er energirigtig, sikrer borgernes sundhed og afvejer ønskerne i forhold til de gener, de kan påføre omgivelserne.

Hurtig og professionel sagsbehandling

Internt har vi ansvaret for at gennemføre kommunale byggeprojekter. Desuden vedligeholder vi kommunens egne bygninger, så de er inspirerende og sunde rammer for børn, unge og ældre.

Vi er - på den ene eller den anden måde - i kontakt med alle borgere og virksomheder i kommunen. Det er vores mål, at alle oplever en hurtig og professionel sagsbehandling i øjenhøjde.

Vi samarbejder med alle, som henvender sig til os, så vi sammen definerer rammerne for den bedst mulige løsning. Det kalder vi ”sammen om succes”. Vores ambition er at gøre det så godt, at borgere og virksomheder ville vælge os, selv hvis de havde et alternativ.