Storå-komitéen 

Byrådene i Ikast-Brande, Herning og Holstebro kommuner besluttede i 2021 sammen med repræsentanter for lodsejere og interessenter inden for natur og miljø at nedsætte en Storå-komité.

Blå Flag

Pressemeddelelse 11. december  2023  Storå-komité

Storå-komitéen godkender helhedsplan for Storå-oplandet.

 

Læs pressemeddelelse her

Thorsminde Strand

Helhedsplan for Storå

STORÅ-KOMITÉENS ANBEFALINGER - til det videre arbejde med helhedsplanen i de tre kommuner.

 

Læs Helhedsplanen her

 

Thorsminde Strand

Helhedsplanens webgis

Der kan du se og lære om de data og analyser,  som har indgået i arbejdet med helhedsplanen både på oplands- og matrikelniveau.

 

Se kortet her

 

Thorsminde Strand

Vedtægter for Storå-komitéen

Storå-komiteen er et partnerskab, mellem lodsejere, natur-/friluftsinteressenter og de tre kommunerne Ikast-Brande, Herning og Holstebro.

 

Læs vedtægter her

 

Blå Flag

Forretningsorden for Storå-komitéen

Arbejdsgrundlaget for komitéen.

 

Læs forretningsorden her

 

Komitéens opgave

Komitéens opgave er at sætte fokus på helhedstænkning med udgangspunkt i Storås forløb fra kilde til udløb via et bredt samarbejde mellem kommuner og interessenter.

Partnerne skal samtænke og lægge en plan for interesserne i vandafledning, CO2-reduktion fra lavbundsarealer, reduktion af næringsstofudledning via vådområder samt forbedring af naturen og øget biodiversitet.

Storå-komitéen understøttes af en styregruppe og et sekretariat med chefer og medarbejdere fra de tre kommuner, som forbereder møderne og følger op på sagerne til Storå-komitéen.

Storå-komitéen består af:

  • John Thomsen, Formand for Miljø-, Infrastruktur- og Naturudvalget, Herning Kommune
  • Kasper Pauli Pedersen, Formand for Klima, Natur- og Bæredygtighed, Ikast-Brande Kommune
  • Karsten Filsø, Formand for Natur - Miljø- og Klimaudvalget, Holstebro kommune
  • Martin Alstrup, Familielandbruget Vest
  • Leif Hølledig Nørgaard (Herning-Ikast Landboforening)
  • Kristian Gade, Holstebro Struer Landboforening
  • Knud Erik Christensen, DN-Herning            
  • Benny Pedersen, Friluftsrådet Midtjylland    
  • Gunnar Houlby Pedersen, Holstebro og Omegns Fiskeriforening.

Dagsordner og referater

Ønsker du, at få adgang til sagens bilag, kan du kontakte Sekretariatet for Storå-komitéen på tm@holstebro.dk, som herefter vil fremsende disse.

Ønsker du, at få adgang til sagens bilag, kan du kontakte Sekretariatet for Storå-komitéen på tm@holstebro.dk, som herefter vil fremsende disse.

Ønsker du, at få adgang til sagens bilag, kan du kontakte Sekretariatet for Storå-komitéen på tm@holstebro.dk, som herefter vil fremsende disse.

Ønsker du, at få adgang til sagens bilag, kan du kontakte Sekretariatet for Storå-komitéen på tm@holstebro.dk, som herefter vil fremsende disse.

Ønsker du, at få adgang til sagens bilag, kan du kontakte Sekretariatet for Storå-komitéen på tm@holstebro.dk, som herefter vil fremsende disse.

Ønsker du, at få adgang til sagens bilag, kan du kontakte Sekretariatet for Storå-komitéen på tm@holstebro.dk, som herefter vil fremsende disse.

Teknik og Miljø

Storå-komitéen

mail Send sikker besked

phone 96117822

Kirkestræde 11
7500 Holstebro