Thorsminde bliver servicehavn for Thor Havvindmøllepark

På Thorsminde Havn bliver der etableret et Operations and Maintenance Center til drift og vedligehold af havvindmølleparken Thor. Havnen bliver også base for byggeledelsen af to nye havvindmølleparker.

Danmarks største havvindmøllepark

Det tyske energiselskab RWE skal bygge og drive Danmarks største havvindmøllepark, som står klar i 2027. RWE har valgt Thorsminde som service- og energihavn for byggeriet og driften.

Projektet skaber 200-400 midlertidige job i byggefasen og 50-60 permanente arbejdspladser i den 30-årige driftsfase herefter.

Nogle af møllernes komponenter er for store til at udgå fra havnen i Thorsminde, men mindre konstruktionsdele og alt mandskab skal sejles ud til Thor i byggefasen. Bemandingen består af internationale medarbejdere og af ny rekrutteret arbejdskraft.

 

Hvorfor valgte operatøren Thorsminde?

Thorsminde har den korteste søvej og den hurtigste luftvej til havvindmølleparken, som ligger 22 km stik vest for havnen. Distancen sparer tid og brændstof, men det udslagsgivende for RWE’s valg var den velvilje, de oplever fra Thorsminde Havn og Holstebro Kommune.

Citat-tegnModet til at tro på, at dette erhvervseventyr kunne blive en realitet i Thorsminde og viljen til at gå konstruktivt ind i processen, da mange troede, det blot var ønsketænkning og tankespind, det er uvurderligt.

Pia Lanken, projekt- og udviklingsdirektør hos RWE 

Byggeledelse af nye havvindmølleparker får base i Thorsminde

Det svenske energiselskab Vattenfall har også valg Thorsminde. Havnen skal være base for byggeledelsen af Danmarks næste havvindparker, Vesterhav Syd og Nord, som skal stå færdig i slutningen af 2023. Dermed kommer der endnu mere aktivitet på havnen i Thorsminde, allerede fra slutningen af 2022. 

Byggeledelse skal koordinere og styre opførelsen af havvindsparkerne, og 1-2 mandskabsfartøjer får hjemhavn i Thorsminde.

 

Få hjælp til at omstille din virksomhed

Virksomheder kan allerede nu gå i gang med at geare forretningen til det store vind-eventyr på Thorsminde Havn. 

Virksomhedskonsulent Ole Overgaard fra Erhvervshus Midtjylland er hyret ind til at hjælpe med sparring og gode råd målrettet din virksomhed. 

Kontakt ham på tlf. 3080 1396 eller oov@erhvervshusmidtjylland.dk.

En satsning med fire års tilløb

Holstebro Kommune og Thorsminde Havn har siden 2018 arbejdet på at blive servicehavn og løbende vist vindindustrien mulighederne for at skabe de bedste erhvervsvilkår for offshore. 

Der har tidligt i processen været dialog med branchen, uden at vide hvem der vandt udbuddet. Der er i ekstra god tid sat strategier i søen, lavet undersøgelser og arbejdet med plangrundlaget, fx planlægningen af en helikopterlandingsplads på havnen. 

 

Fra fiskeri til energi

Thorsminde er i forvejen kendt for fiskeri og turisme. Nu kommer der også et vindeventyr på havnen, som kommer til at skabe omsætning og indtjening i hele området. 

For at gøre kysten klar til fremtiden er en udvidelse af Thorsminde Havn nødvendig. Havnebestyrelsen har derfor iværksat en ny udviklingsplan for havnen.

  • Vesthavnen: Skal målrettes servicehavnen
  • Nordligste havnebassiner: Skal målrettes det aktive fiskeri
  • Sydlige del af havnen: Placering af heliport

Lokalplanen for Vesthavnen er desuden blevet udarbejdet, så den åbner op for at virkeliggøre udviklingsplanen for den nye energihavn. Der er også udarbejdet dokumentation for bæreevne på kajen og vanddybder, som sikrer, at disse forhold lever op til kravene for en servicehavn.

Læs mere og se kommuneplanen om den strategiske udvikling for Thorsminde.

Arbejdskraft og omskoling

For at sikre den rette arbejdskraft til servicehavnen har Holstebro Kommune og Thorsminde Havn indgået et samarbejde med Uddannelsescenter Holstebro (UCH) og Global Wind Organisation (GWO), der træner og uddanner specialister til den globale vindindustri. Indsatserne er en plan for omskoling og opkvalificering af arbejdskraft og rekruttering.

Samarbejdet har udmøntet sig i forskellige indsatser såsom:

  • En screening af, hvordan arbejdskraften i oplandet ser ud.
  • Opkvalificeringsmuligheder for kandidater med en faglært baggrund, så de kan arbejde sikkert på havet og i højden.
  • Muligheder for omskoling og certificeringer i blandt andet sikkerhed, teknik og reparationer på vindmøller både på vand og land.

Desuden er planen, at kompetencer fra akademiuddannelser og universitetsuddannelser i det midt- og vestjyske skal styrke supportvirksomhederne til havvindmøllernes etablering og drift.

Projekter der griber nye muligheder

Thorsmindes borgere og aktører skal inddrages i udviklingen af det mulige erhvervseventyr på havnen. Derfor har Thorsminde både fået 150.000 kr. fra LAG- midler og 395.993 kr. i støtte fra Landsdistriktspuljen til at arbejde med at fremtidssikre og transformere fra fiskerby til mekka for energiservice.

Midlerne gives til borgere eller andre relevante aktører, der fx udvikler et koncept for:

  • Forplejning og lejeboliger for midlertidige bosættere
  • Hvordan foreninger kan tage imod servicehavnens periodevise ansatte i fritiden

Kontakt

Anders Debel
Direktør i Teknik og Miljø

Tlf. 96117552
tm@holstebro.dk