Klimahandlingsplan 2023

Vedtaget i Byrådet d. 20. juni 2023

En grønnere fremtid

I Holstebro Kommune vil vi give en renere og sundere verden videre til næste generation. Dette er et af målene i kommunens Vækst- og udviklingspolitik og med Klimahandlingsplan 2023 vil vi bidrage aktivt og ambitiøst til at drive udviklingen i en mere bæredygtig retning.

Syv temaer – og lidt om planens baggrund

Klimahandlingsplanen indeholder over 70 forskellige indsatser, som er fordelt på syv temaer. Herunder kan du læse mere om temaerne og indsatserne. Nogle indsatser vil nedbringe udledningerne direkte, og andre støtter op om en udvikling henimod klimaneutralitet. Der er også indsatser for at sikre, at Holstebro Kommune er robust i forhold til håndteringen af klimaforandringer. Som kommune arbejdes der med flere roller. Nogle indsatser omhandler kommunen som virksomhed, og her ”ejer” vi selv projektet. I andre tilfælde opererer vi gennem partnerskaber, rammeforhold og som facilitator for udvikling.

Klimatilpasning

Klimatilpasning

Vi udvikler vores lokalsamfund til at modstå – og arbejde sammen med – klimaforandringer såsom mere nedbør og stigende temperaturer.

Læs mere om klimatilpasning

Landbrug

Landbrug

Klimahandlingsplanen skal understøtte et stærkt landbrug i fremtiden i Holstebro Kommune, med et væsentligt mindre CO2e aftryk.

Læs mere om udvikling af landbruget

Transport

Transport

Der er stort behov for at komme fra A til B, og som kommune skaber vi bedre rammer for at vælge en mere klimavenlig mobilitetsform. 

Læs mere om klimavenlige transportformer

 

Bæredygtig levevis

Bæredygtig levevis

Vores høje forbrug af ting og sager belaster klimaet. Der er meget, vi kan gøre i hverdagen, i husholdningen og i de fællesskaber, vi kommer i.

Læs mere om bæredygtig levevis

Energi, forsyning og grøn industri

Energi, forsyning og grøn industri

Holstebro Kommune er godt på vej til at blive et nationalt og regionalt knudepunkt for grøn energiproduktion og klimahensynet fylder allerede hos erhvervsdrivende.

Læs mere om energi, forsyning og grøn industri.

Kommunen som virksomhed

Kommunen som virksomhed

Holstebro Kommunes eget klimaaftryk er også en del af klimahandlingsplanen. Bygninger, infrastruktur og varer, som kommunen køber, kan gøres mere klimavenligt.

Læs mere om kommunen som virksomhed

Bedstemor og børnebarn sider på en bakke under en vindmølle.

Hvorfor laver vi en klimahandlingsplan?

Klodens klima ændrer sig som følge af menneskers aktiviteter igennem årtier. Vi er på sagen! 

Bliv klogere på klimahandlingsplaner

Forord

Vi gør en dyd ud af nødvendigheden

Læs borgmesterens forord til klimahandlingsplan 2023

Mål, regnskaber og reduktionsoversigt

Sådan arbejder vi henimod målene i 2030 og 2050

Oversigt over indsatsernes indvirkning på drivhusgasudledning