Klimahandlingsplan

Vores fælles, ambitiøse plan.

Derfor vil vi lave en klimahandlingsplan

I 2015 blev Parisaftalen vedtaget blandt 193 medlemslande i FN. Med den har Danmark forpligtet sig til at arbejde henimod klimaneutralitet i 2050.

Holstebro Kommune er med i det landsdækkende initiativ DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark. Formålet er at udarbejde en klimaplan for vores kommune, som viser vejen til klimaneutralitet.

Vi benytter en internationalt anerkendt metode – Climate Action Planning Framework, som sikrer, at vi kommer hele vejen rundt. 

Holstebro Kommune skal have godkendt en politisk vedtaget klimahandlingsplan hos DK2020-partneren og klimatænketanken CONCITO og den internationale by-sammenslutning C40 i juni 2023. Læs mere om DK2020.

Vi er startet

Her kan du læse om nogle af de tiltag, som allerede er i gang.
Klimahandlingsplanen kommer til at bane vejen for mange flere.

Vestforsynings klimaambitioner

Vestforsyning arbejder på at reducere deres klimaaftryk og leve op til klimamålet. De er i gang med en omfattende kortlægning af deres klimaaftryk.

Læs mere om Vestforsynings klimaambitioner

Klimaregnskab

Det første skridt mod at reducere drivhusgasudledningerne er at vide, hvorfra de stammer. Derfor har vi udarbejdet et klimaregnskab for hele kommunen. 

Læs mere om klimaregnskab og drivhusgasser

Klimarobusthed

Sideløbende med arbejdet for reduktion af drivhusgasudledninger kræver klimaforandringerne, at vi bliver mere robuste over for ekstreme vejrhændelser. I Nordvestjylland gælder det især vandmasser. 

Vores ejendoms- og naturværdier er udsatte, når vandet stiger. Det kræver større og mere sammenhængende løsninger. 

Læs mere om klimatilpasning

Energioptimering i kommunale ejendomme

Vi arbejder med databaseret energiledelse med Kunstig Intelligens. Det gør vi for at reducere energiudgifterne fra bygningsdriften på eksempelvis skoler og idrætsfaciliteter.

Læs mere om energioptimering i kommunale ejendomme

 

Transport

Transport er en af de største kilder til udledning af drivhusgas i Holstebro Kommune. Som kommune kan vi skabe rammerne for, at borgere og virksomheder kan udlede mindre CO2, når de bevæger sig rundt eller fragter varer.  

Læs mere om transport

Lavbundsprojekter

Formålet med lavbundsprojekter er at nedbringe udledningen af drivhusgasser og kvælstof fra landbruget ved ekstensivering af drift af landbrugsarealer på kulstofrige lavbundsjorder.

Læs mere om lavbundsprojekter