Kursustilbud til medarbejdere 

Vi arbejder målrettet og innovativt
med udvikling af vores personale. 

Det er en vigtig og prioriteret opgave, at vores ledere og medarbejdere løbende har mulighed for at udvikle både faglige og personlige kompetencer. 
Som ansat har du mulighed for at deltage i en række kurser, efteruddannelsestilbud og temadage,
som udbydes på tværs af forvaltninger og afdelinger. 


Kursustilbud og efter-videreuddannelse

Med udgangspunkt i kommunens indsatsområder og visioner for personale- og organisationsudviklingen, målretter HR-Udvikling kursusudbuddet til den aktuelle hverdag og de kommende opgaver.

Det aktuelle program er tilgængeligt via Holstebro Kommunes Intranet, hvor du som leder og medarbejder kan tilmelde dig. 

tre kolleger ser på kursustilbud på intranettet

Talent for ledelse - "Morgendagens Ledere"

Vi har udviklet et målrettet udviklingsforløb til organisationens egne medarbejdere, som udviser interesse og talent for ledelse.
Forløbet giver dig som medarbejder mulighed for at afsøge mulighederne og rammerne for ledelse i Holstebro Kommune, og ikke mindst udvikle og træne egne leder-kompetencer.  

Se hvad en deltager har fået ud af forløbet.  

Gruppebillede af ledelsestalent-holdet i 2015

Kontakt

HR-Udvikling

Biblioteksbygningen, 1. sal