Aktuelle udbud

Holstebro Kommune indgår i indkøbssamarbejdet KomUdbud, og udbyder en række vare og tjenesteydelser i fællesskab med 15 øvrige kommuner. Se mere om KomUdbud og hvilke udbud der gennemføres i indkøbsfællesskabet på komudbud.dk.

Større opgaver vedr. levering af varer og tjenesteydelser annonceres på www.udbud.dk.Som udgangspunkt annoncer Holstebro Kommune alle udbud på denne hjemmeside og der kan du abonnere på aktuelle udbud inden for den branche eller det geografiske område der interesserer dig. I et vist omfang annonceres supplerende oplysninger til aktuelle udbud her på siden.

Aktuelle udbud annonceres ikke i dagspressen.

 

keyboard_arrow_up