Pasning af døende i eget hjem - plejeorlov

 

Pasning af døende i eget hjem - plejeorlov

Ønsker du at passe et familiemedlem eller en nær pårørende, som ønsker at dø i eget hjem, kan du søge om plejeorlov og derved få godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste (plejevederlag).

Det er en betingelse for bevillingen af plejeorloven, at en læge vurderer, at hospitalsbehandling er udsigtsløs, og at den syges tilstand ikke gør det nødvendigt med et hospitalsophold samt at levetiden for den syge, forventes at være kort. 

Uddybning af betingelserne kan du få ved henvendelse til vores kommunale palliative sygeplejerske - se kontaktoplysninger.  

Der kan højst udbetales 1,5 gange sygedagpenge (hvis du er berettiget til sygedagpenge) eller ca. 30.517,85 kr. (før skat) i 2024 pr. måned (hvis du ikke er berettiget til sygedagpenge).

Plejevederlaget kan dog aldrig overstige din hidtidige indtægt.

Ønsker du at søge plejeorlov eller har du spørgsmål til ordningen, kan du kontakte vores kommunale palliativ sygeplejerske på tlf.: 96114170.

Du lægger en besked på telefonsvareren, hvorefter der hurtigst muligt vil blive ringet tilbage til dig.

Læs mere om betaling af medicin til døende i eget hjem.

Social og Sundhed

Kommunal palliativ sygeplejerske


phone 96114170

Center for Sundhed, Stationsvej 35
7500 Holstebro

Indtal en besked på telefonsvareren, og der bliver ringet tilbage så hurtigt som muligt

Du kan skrive til den palliative sygeplejerske på denne mail: sundhed@holstebro.dk