Landbrug

Information til dig der driver landbrug eller har et mindre husdyrhold. Få svar på dine spørgsmål her.

Hobbydyrehold

Hvad betegner et hobbydyrehold, og hvad må man?

Det og meget mere kan du få svar på i linket herunder.

Om hobbydyrehold

Mindre produktioner

Vil du anmelde mindre produktionsarealer til dyrehold, eller vide hvad der definere en mindre produktion, så klik ind på siden herunder.

Mindre produktioner

Større produktioner

Hvad definere større produktioner og hvordan beregner man dem? Hvad er der af miljøkrave? Det og meget andet kan du få svar på i linket herunder

Større produktioner

Udbringning af slam

Ønsker du at modtage slam til udbringning på din mark. så læs mere om hvordan du skal forholde dig.

Om udbringning af slam

Gyllebeholdere

Læs om reglerne for hvornår din beholder skal kontrolleres, samt link til indsendelse af anmodning af kontrol.

Anmodning om beholderkontrol

IE-husdyrbrug - årlig indberetning

IE-husdyrbrug skal hvert år inden den 31. december indberette følgende oplysninger til kommunen.

IE-husdyrbrug - årlig indberetning

HolstebroFarmers

HolstebroFarmers er Holstebro Kommunes værktøj til kommunens landmænd. HolstebroFarmers består af en Blog med aktuelle informationer og en App, der giver et overblik over gældende regler.

HolstebroFarmers

Oversvømmet mark med afgrøder

Beredskabsplan husdyrbrug

Her har du mulighed for at udarbejde dit eget oversigtskort til din beredskabsplan.

Beredskabsplan husdyrbrug 

Miljøuheld

Nordvestjyllands Brandvæsen er beredskab i forbindelse med akutte forureninger. Teknik og Miljø yder miljøfaglig bistand hvis det ønskes.

Miljøuheld - hvad gør jeg? 

Høringer

Herunder kan du læse de seneste bekendtgørelser, afgørelser og annonceringer fra Teknik og Miljø efter de forskellige love.

Aktuelle bekendtgørelser 

Teknik og Miljø

Landbrug

mail Send sikker besked

phone 96117563

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

Hvis du har spørgsmål om landbrug, kontakt venligst Teknik og Miljø ved at bruge "Send sikker besked" knappen.