Tilsynspolitik i hjemmeplejen

  • Print
  • Forstør tekst

Ifølge lov om social service §115c skal kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en tilsynspolitik for alle sine tilbud efter Servicelovens §83, som er omfattet af reglerne om frit valg af leverandører efter §91.

Tilsynspolitikken skal indeholde kommunens procedurer for udførelse af tilsyn med disse tilbud og for opfølgning på tilsynet.

Med borgerens retssikkerhed i centrum er formålet med tilsyn og opfølgning - en løbende vurdering, kontrol og kvalitetssikring med henblik på læring og udvikling.

Politikken har derfor gennem fokus på dialog, systematik og kvalitet til formål at sikre,

  • at alle borgere, der er visiteret til hjælp efter servicelovens §83, modtager den rette hjælp
  • at indsatsen, som leveres af leverandøren, er i overensstemmelse med den tildelte hjælp og kommunens kvalitetsstandard.
  • at forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer
  • at der følges op på de indsamlede information i forhold til opgaver, formål og gældende lov.

Social og Sundhed

Myndighed Hjemmehjælp og boliger

mail visitation@holstebro.dk
phone 96114950

Thorsvej 63
7500 Holstebro

Telefontid mandag til fredag:

Visitator kan træffes fra kl. 08.30 - 09.30 og administration fra kl. 09.30 til 11.30.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 27. januar 2022 af Elisabeth Haahr Christensen