Værdighedspolitik for Sundheds- og Ældreområdet

  • Print
  • Forstør tekst

Hvad er et værdigt liv?

De fleste mennesker vil gerne kunne klare sig selv og være ”herre i eget liv”. Det er betydningsfuldt og giver mening og indhold i tilværelsen.

Når der af forskellige grunde opstår behov for hjælp til at kunne klare hverdagen har det betydning, at hvert enkelt individ bliver mødt af omverdenen med ligeværd og værdighed - at hjælpen ydes med pli, nærvær, faglighed og medmenneskelighed, så det enkelte individ i størst mulige omfang kan bestemme over eget liv.

Denne værdighedspolitik skal bidrage til at sikre oplevelsen af ligeværd og værdighed for hver enkelt borger og pårørende/netværk i mødet med de medarbejdere og ledere, der hver dag bidrager med hjælp inden for kommunens sundheds- og ældreområde.

Politikken er således en ambitiøs målsætning for det daglige arbejde og den fortsatte udvikling af dette centrale velfærdsområde i Holstebro Kommune.

De politisk givne økonomiske vilkår og det besluttede serviceniveau udgør den konkrete ramme for daglig drift og udvikling indenfor kommunens ældre og sundhedsområde.

Begrebet værdighed har mange definitioner og forstås forskelligt fra person til person.

Vi har søgt input til udarbejdelsen af denne politik blandt en bred skare af interessenter på området. Diversiteten i de mange input understreger kompleksiteten i begrebet værdighed og vi erkender, at vi ikke har en endegyldig definition på, hvad der er et værdigt liv for det enkelte individ.

”Værdighed er, at man skal være med i samtalen, selvom man er næsten døv – så kan personalet skrive til min mand på en ipad”. 
Citat fra deltager i workshop om værdighedspolitik.

Den 18. december 2018
Byrådet

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 27. januar 2022 af Elisabeth Haahr Christensen