Privat pasning

Holstebro Kommune yder et økonomisk tilskud til forældre, som ønsker at benytte eller ansætte en privat pasningsordning. Tilskuddet skal anvendes til aflønning af en privat børnepasser i barnets eget hjem eller pasning i en privat pasningsordning.

Søg om tilskud til privat pasning

Privat pasning er en alternativ mulighed for forældre til at vælge anden pasning end kommunale eller selvejende dagtilbud.

Start af privat pasningsordning

Ønsker du at starte en selvstændig privat pasningsordning, hvor du selv bliver børnepasser, skal du godkendes af kommunen.

Pasning i en privat pasningsordning

Regler og informationer omkring pasning i en privat pasningsordning.

Ansættelse af privat børnepasser

Privat pasning giver mulighed for en aftale, hvor du ansætter en privat børnepasser til at passe dit barn i dit eget hjem eller på børnepasserens adresse.