Udbringning af slam

Skal du udbringe slam eller andre affaldsprodukter på dine arealer?

Kornmark med traktørhjulspor

Har du anmeldt udbringning?

Ønsker du at udbringe spildevandsslam eller andre affaldsprodukter på dine arealer, skal du senest 8 dage før modtagelsen sende en anmeldelse til tm@holstebro.dk.

Gyllevogn på marken

Har du sendt dokumentation?

Du skal sende følgende oplysninger:

  • Markkort med udspredningsarealer.
  • Deklaration for affaldsproduktet.
  • En underskrevet aftale mellem producent og modtager.

Teknik og Miljø

Landbrug

Kirkestræde 11
7500 Holstebro