Rydehjemmet - Botilbud

Rydehjemmet er et døgndækket længerevarende botilbud for voksne med udviklingshæmning og samtidigt plejebehov.

Husets fokus

På Rydehjemmet arbejder vi for, at alle borgere på botilbuddet har et kvalificeret hverdagsliv med en så høj grad af mestring og selvstændighed som muligt.

Rydehjemmet lægger stor vægt på at skabe en varieret hverdag for borgerne med tilbud om forskellige aktiviteter.

Målgruppe 

Målgruppen er voksne år med udviklingshæmning, som udover pædagogisk støtte har brug for en del pleje og omsorg. 

Dagligdagen på Rydehjemmet foregår i det tempo, som passer til den enkelte borgers behov. Støtten tilrettelægges ud fra beboernes indsatsmål og individuelle behov for socialpædagogisk støtte og pleje.

I dagtimerne har beboerne mulighed for at deltage i Rydehjemmets dagtilbud. Læs mere om Rydehjemmets dagtilbud.

Rydehjemmet arrangerer i løbet af året forskellige udflugter og arrangementer som f.eks. forårsfest og fastelavn. Rydehjemmet har to liftbusser, som anvendes til udflugter.

Rydehjemmet er en del af det lokale fællesskab i Ryde. F.eks. går KFUM spejderne luciaoptog på Rydehjemmet, ligesom Rydehjemmet også får flere årlige besøg af børnehaven Gården. Borgerne på Rydehjemmet tager ligeledes på besøg på den lokale friskole.

Rydehjemmet har desuden frivillige besøgsvenner.

Med en recovery orienteret tilgang ønsker Rydehjemmet som det helt grundlæggende i den faglige indsats at have fokus på den enkelte borgers håb og drømme. Det betyder, at medarbejderne er nysgerrige på borgerens ”indefra-perspektiv” og ide om det gode liv.

Foruden den recovery orienterede tilgang arbejder medarbejderne på Rydehjemmet ud fra en neuropædagogisk tilgang, hvor fokus er på den enkelte borgers funktionsnedsættelse og muligheden for at tilrettelæge den faglige indsats med afsæt i borgerens ressourcer.

De faglige tilgange omsættes i praksis via forskellige metoder i arbejdet med borgerne:

  • KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis)
  • Pædagogisk massage
  • Sensorisk profil

Rydehjemmet har tilknyttet personale med forskellige kompetencer, som sikrer den nødvendige faglighed i det pædagogiske arbejde og i omsorgsdelen.

Botilbuddet er placeret i naturskønne omgivelser med udsigt til Limfjorden.

Rydehjemmet består af 19 handicapvenlige lejligheder med eget bad og toilet samt stue/soveværelse i ét rum. Rydehjemmet er indrettet med flere hyggelige fællesområder samt spabad og sanserum.

Rydehjemmet har gode udearealer med flere terrasser, bålplads, kørestolsgynge mv. Rydehjemmet har derudover sin egen bjælkehytte.

19 pladser.

En høj faglig kvalitet er afgørende for at sikre, at du, som borger, får den nødvendige indsats.

Se hvordan vi fører tilsyn med den social- og sundhedsfaglige kvalitet.

Social og Sundhed

Rydehjemmet

mail center.handicap@holstebro.dk
phone 96114690

Rydevej 10, Ryde
7830 Vinderup