Halgård Vest, 2. etape

Salgspriser inklusiv moms

Under Hvidtjørnen

Nr. 24, 905 m2, 562.000 kr., Reserveret
Nr. 32, 905 m2, 562.000 kr., Reserveret
Nr. 36, 908 m2, 562.000 kr.

Under Rødtjørnen

Nr. 25, 905 m2, 562.000 kr.
Nr. 27, 929 m2, 567.000 kr.
Nr. 29, 904 m2, 561.000 kr.
Nr. 31, 905 m2, 562.000 kr.
Nr. 35, 908 m2, 562.000 kr., Reserveret


Under Bøgen

Nr. 4, 1732 m2, 759.000 kr., Reserveret

Se stort kort
Se byggegrunde i Halgård Vest 1. etape

Et aktivt liv

Halgård-området er attraktivt på mange måder – men ikke mindst, fordi du på én gang kan være med til at skabe en ny bydel og alligevel være tæt på Holstebros centrum. Området ligger også kun 2 minutter fra Holstebromotorvejen.

Det er nemt at komme rundt på gåben og cykel, og navnlig gør cykel-gangbroen over jernbanen det nemt at deltage i sport og idræt på Mejdal-siden.
Halgård Skole er rammen om hverdagslivet for 491 små og store elever. Ud over skolens faglige del er der også tilknyttet både SFO og juniorklub.

Børnepasning, skole og SFO

De mindste beboere i Halgård bliver passet trygt og godt flere steder.

Man kan vælge mellem bl.a. dagplejen, BUM Kometen, BUM Skovbørnehave, Børne Universet Mejdal – BUM og Halgård Skoles SFO.

Læs mere om Halgård Skole.

Billede af børnehaven i Ejsing

Om byggegrundene

  • Priserne er inklusive tilslutningsbidrag til el, vand og kloak, samt et investeringsbidrag til varmeforsyning
  • Grundene må kun anvendes til boligformål i form af parcelhuse
  • Se byggegrunde i Halgård Vest 1. etape

Overvejer du at købe grund i Halgård Vest?

Nedenstående information er for at gøre dig opmærksom på, at der kan være forhold, der har betydning for, hvordan du kan bygge dit hus i Halgård.

Vær opmærksom

Det er lokalplan nr. 1171, der gælder for området i Halgård Vest. Lokalplanen indeholder mange delområder med forskellige bestemmelser for husets omfang, udseende og hvordan du kan placere dit hus. Formålet med bestemmelserne er bl.a. at sikre et varieret udtryk i boligerne i området.

Du skal derfor være opmærksom på, hvilket delområde din grund er placeret i og hvilke bestemmelser, der gælder her.
På en stor del af byggegrundene fastsætter lokalplanen bestemmelser om, at bebyggelsen skal placeres inden for et byggefelt eller i en facadebyggelinje ud mod boligvejen. Med bestemmelsen sikrer lokalplanen, at facadeløse veje undgås og at der opnås en bymæssig karakter i området. Facadebyggelinjen ved Under Bøgen er dog ophævet pga. store terrænspring.

Terræn

Boligområdet ligger i et kuperet terræn. Terrænet og det særlige landskab giver nogle unikke muligheder, for hvordan du kan udforme din bolig. 

Vær igen opmærksom på lokalplanens bestemmelser, så du kan få tegnet og bygget din bolig, så det bliver en styrke og ikke en begrænsning. 

Hvis du ønsker at købe en grund i Halgård Vest, er det derfor en god idé først at gøre dig klart, hvilken form for bolig du ønsker og derefter vælge en grund, som muliggør den ønskede udformning i forhold til grundens fald i terræn.

 

Unikke og spændende muligheder

Det karakteristiske terræn giver dig mulighed for at bygge en unik og spændende bolig i forskudte niveauer. Ønsker du derimod en bolig i plant niveau, kan dette bedst lade sig gøre, hvis du vælger en af grundene med mindst mulig terrænfald - primært i den sydlige del af området. Ellers kan du vælge at bygge dit hus, så husets langside følger terrænets højdekurver.

Vi vil anbefale, at du så tidligt som muligt henvender dig til byggesagsbehandleren med skitser over dit ønskede byggeri. Her kan du få afklaret om dine ønsker til huset er realistiske på den pågældende grund, og få vejledning i lokalplanens byggemuligheder.

Kloakering og regnvand

Området er separat kloakeret hvilket betyder, at der er etableret et stik til spildevand og et stik til regnvand til hver byggegrund. Oplysning om ledningernes præcise placering og koter kan fås ved henvendelse til Vestforsyning A/S.

Byggegrundene Under Bøgen 2, samt Under Rødtjørnen 32, 34, 36, 38 og 40 har desuden mulighed for afledning af regnvand i en åben rende nord for grundene.

 

keyboard_arrow_up