Byggegrunde i Halgård Vest, 2. etape

Salgspriser inklusiv moms

Under Bøgen 4, 1732 m2, 759.000 kr.
Under Rødtjørnen 35, 908 m2, 562.000 kr. 

Se stort kort
Se byggegrunde i Halgård Vest 1. etape
Se byggegrunde i Halgård Vest 4. etape
Se byggegrunde i Halgård Vest 5. etape

 

Kontakt os

Grundsalg 

Borgmesterkontoret
9611 7504
kommunen@holstebro.dk

Tekniske oplysninger

Teknik & Miljø
9611 7554
teknik.miljoe@holstebro.dk

Reservér eller køb en grund

Det er muligt at reservere en grund i 4 uger.

Det vil være muligt at forlænge reservationen med 4 uger, såfremt der ikke er andre der er interesseret i grunden.
Det er gratis at reservere en grund.

Du kan ringe på telefon 9611 7504 eller skrive en mail til kommunen@holstebro.dk, hvor du oplyser hvilken grund du ønsker at reservere.
Ved et køb vil Holstebro Kommune sende dig en købsaftale, som du skal underskrive og returnere inden 14 dage.

Et aktivt liv

Halgård-området er attraktivt på mange måder – men ikke mindst, fordi du på én gang kan være med til at skabe en ny bydel og stadig være tæt på Holstebros centrum. Området ligger også kun 2 minutter fra Holstebromotorvejen.

Det er nemt at komme rundt på gåben og cykel, og navnlig gør cykel-gangbroen over jernbanen det nemt at deltage i sport og idræt på Mejdal-siden.
Halgård Skole er rammen om hverdagslivet for små og store elever. Ud over skolens faglige del er der også tilknyttet SFO.

Børnepasning, skole og SFO

De mindste beboere i Halgård kan blive passet flere steder i området.

Man kan vælge mellem bl.a. dagplejen, BUM Kometen, BUM Skovbørnehave, Børne Universet Mejdal – BUM og Halgård Skoles SFO.

Læs mere om Halgård Skole.

Billede af børnehaven i Ejsing

Vær opmærksom

Det er lokalplan nr. 1171, der gælder for området i Halgård Vest. Lokalplanen indeholder mange delområder med forskellige bestemmelser for husets omfang, udseende og hvordan du kan placere dit hus. Formålet med bestemmelserne er bl.a. at sikre et varieret udtryk i boligerne i området.

Du skal derfor være opmærksom på, hvilket delområde din grund er placeret i og hvilke bestemmelser, der gælder her.
På en stor del af byggegrundene fastsætter lokalplanen bestemmelser om, at bebyggelsen skal placeres inden for et byggefelt eller i en facadebyggelinje ud mod boligvejen. Med bestemmelsen sikrer lokalplanen, at facadeløse veje undgås og at der opnås en bymæssig karakter i området. Facadebyggelinjen ved Under Bøgen er dog ophævet pga. store terrænspring.

Terræn

Boligområdet ligger i et kuperet terræn. Terrænet og det særlige landskab giver nogle unikke muligheder, for hvordan du kan udforme din bolig. 

Vær igen opmærksom på lokalplanens bestemmelser, så du kan få tegnet og bygget din bolig, så det bliver en styrke og ikke en begrænsning. 

Hvis du ønsker at købe en grund i Halgård Vest, er det derfor en god idé først at gøre dig klart, hvilken form for bolig du ønsker og derefter vælge en grund, som muliggør den ønskede udformning i forhold til grundens fald i terræn.

 

Unikke og spændende muligheder

Det karakteristiske terræn giver dig mulighed for at bygge en unik og spændende bolig i forskudte niveauer. Ønsker du derimod en bolig i plant niveau, kan dette bedst lade sig gøre, hvis du vælger en af grundene med mindst mulig terrænfald - primært i den sydlige del af området. Ellers kan du vælge at bygge dit hus, så husets langside følger terrænets højdekurver.

Vi vil anbefale, at du så tidligt som muligt henvender dig til byggesagsbehandleren med skitser over dit ønskede byggeri. Her kan du få afklaret om dine ønsker til huset er realistiske på den pågældende grund, og få vejledning i lokalplanens byggemuligheder.

Om byggegrundene

  • Priserne er inklusive tilslutningsbidrag for regn- og spildevand
  • Priserne er inklusive tilslutningsafgift for vand og el
  • Priserne er inklusive investeringsbidrag til varmeforsyning
  • Priserne er ikke inklusive stikledningsbidrag til fjernvarme