Hvem skal rapportere om bæredygtighed?

Store eller børsnoterede virksomheder skal udarbejde bæredygtighedsrapporter sammen med deres årsregnskab eller ledelsesberetning.

NFRD og CSRD

Det ”ikke-finansielle rapporteringsdirektiv” (NFRD) har eksisteret siden 2018 og gælder for børsnoterede virksomheder, virksomheder med mere end 500 ansatte, banker og forsikringsselskaber. Heri skal man rapportere sin politik, hvordan man vil efterleve politikken, risici og KPI’er for følgende emner: Miljø- og klimabeskyttelse, socialt ansvar og personaletrivsel, antikorruption, diversitet på alder, køn og uddannelse.

I 2024 erstattes NFRD af CSRD (Erhvervsmæssigt bæredygtighedsrapporteringsdirektiv) for regnskabsåret 2023. Udover de som lever op til kravene for NFRD, er virksomheder med to ud af tre af følgende også omfattet: Over 250 medarbejdere, over 40 mio Euro i omsætning og/eller over 20 mio Euro i samlede aktiver. Kravene er de samme som for NFRD med tilføjelse af en redegørelse for hvilke risici virksomheden bærer som følge af klimaforandringer og hvordan virksomheden påvirker samfundet, miljøet og klimaet.

Man kan læse mere om nuværende og kommende krav på Dansk Industris hjemmeside.

Motorvej med vindmøller i baggrunden

Rapportering om bæredygtighed - hvem, hvad og hvornår

 

NFRD

CSRD

Hvornår gælder det fra?

Siden 2018 Fra 1. januar 2024 for regnskabsåret 2023

Hvem gælder det for?

Børsnoterede virksomheder

Virksomheder med mere end 500 ansatte

Banker og forsikringsselskaber

Virksomheder som opfylder mindst to af disse krav:

Over 250 medarbejdere

Over 40 mio Euro i omsætning

Over 20 mio Euro i samlede aktiver

Hvad skal rapporteres?

Politik, materialiseringer af politik, risici og KPI’er for følgende:

Miljø- og klimabeskyttelse

Socialt ansvar og personaletrivsel

Antikorruption

Diversitet på alder, køn og uddannelse

Samme krav som til NFRD og derudover:

Hvilke risici bærer virksomheden som følge af klimaforandringer 

Hvordan påvirker virksomheden samfundet, miljøet og klimaet

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til kravene for bæredygtighedsrapportering kan du kontakte Henrik Skou Pedersen eller Jesper Juul Sørensen fra Erhvervshus Midtjylland.