Transport

Privatbilisme og erhvervstransport udgør en stor del af vores klimaregnskab. Det kan vi skubbe til i fællesskab.

De klimakloge valg

Vi er udfordret af en stor geografi med lang afstand fra den vestlige ende af kommunen til den østlige, hvor mange borgere har bil for at få en hverdag til at hænge sammen. Samtidig oplever vi en vækst i Holstebro By, som ligeledes betyder mere biltrafik.

Vi vil skabe grundlaget for at borgere har et reelt alternativ til en bil, der kører på benzin eller diesel. Enten i form af anden brændstof som el, kollektiv transport, samkørsel eller cykel. 

Vi skal også hjælpe virksomhederne til at kunne træffe valg om mindre CO2-udledninger fra deres transport. Vi følger teknologiudviklingen og arbejder for rammer, der muliggør at også den tunge transport får mulighed for at vælge CO2-neutrale løsninger.

El-ladcykel på cykelsti med biler i baggrunden