Birkehøj Fløj 86 og 88

Birkehøj Fløj 86 og 88 er et døgndækket længerevarende botilbud for voksne med udviklingshæmning med særligt behov for støtte og skærmning.

Husets fokus/formål/målsætning

I fløj 86 og 88  har vi fokus på at skabe et meningsfuldt hverdagsliv for beboerne med en så høj grad af mestring og selvstændighed som muligt. Den daglige struktur er i høj grad tilpasset den enkeltes behov og med stor vægt på trivsel og glæde i et hjemligt miljø.

Målgruppe 

Målgruppen er voksne med udviklingshæmning, som har brug for et ro-givende miljø. Målgruppen har alle et særligt behov for støtte og skærmning for at skabe den tilstrækkelige ro i dagligdagen.

Dagligdagen tilrettelægges ud fra et mål om at sikre struktur og forudsigelighed i borgernes liv.

For beboere i fløj 86 og 88 er hverdagen planlagt ud fra individuelle støttesystemer, som er vigtige elementer for, at deres dagligdag fungerer.

Støtten tilrettelægges ud fra den enkeltes indsatsmål og individuelle behov for socialpædagogisk støtte og pleje.

Medarbejderne yder støtte til f.eks.:

  • Strukturering af dagen
  • Hjælp eller guidning til personlig hygiejne og omsorg
  • Hjælp og guidning til spisesituationer
  • Hjælp til praktiske opgaver som rengøring og tøjvask.
  • Deltagelse i sociale aktiviteter

I dagtimerne i hverdagen deltager beboerne i dagtilbud, som er tænkt ind i deres dagsprogrammer.

Dagtilbuddet foregår enten på Hyldgården eller i Holstebro Kommunes andre dagtilbud. Læs mere om dagtilbuddene her.

Dagens aktiviteter afstemmes ud fra beboernes dagsform og energiniveau, og der arbejdes meget i alternativ kommunikation og ro-givende miljøer, hvorunder udemiljøer bruges aktivt hele årets rundt.

I weekenden og til højtider tilrettelægges særlige aktiviteter.

Nogle gange årligt deltager fløj 86 og 88 i arrangementer med de andre afdelinger i Center for Handicap (musikfestivaler mv.).

Med en recovery orienteret tilgang har fløj 86 og 88 fokus på den enkelte borgers håb og drømme. Det betyder, at medarbejderne er nysgerrige på borgerens ”indefra-perspektiv” og ide om det gode liv.

Foruden den recovery orienterede tilgang tager den faglige indsats i fløj 86 og 88 udgangspunkt i den neuropædagogiske tilgang, hvor medarbejderne har fokus på den enkelte borgers funktionsnedsættelse og muligheden for at tilrettelægge den faglige indsats med afsæt i borgerens ressourcer.

Metodisk arbejder medarbejderne ud fra:

  • KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis)
  • LA 2

Der arbejdes med risikovurdering og mestringsstrategier for den enkelte borger.

Birkehøj ligger i rolige omgivelser i den vestlige del af Holstebro. 

Fløj 86 og 88 er nyrenoveret i 2024, hvor velfærdsteknologiske løsninger er tænkt ind som en del af dagligdagen.

Botilbuddets 10 lejligheder er indrettet med stue, tekøkken, soveværelse, badeværelse og en lille terrasse.

Lejlighederne er handicapvenlige med mulighed for installering af loftlift. 

Lejlighederne og fællesarealerne fremstår lyse og venlige.

Birkehøj har gode udendørsarealer med bl.a. sansehave, ude køkken og aktivitetsmiljø.

Lejlighederne er særligt indrettet med ekstra lydisolering og nogle med egen indgang ift. individuelle skærmningsbehov.

10 pladser

En høj faglig kvalitet er afgørende for at sikre, at du, som borger, får den nødvendige indsats.

Se hvordan vi fører tilsyn med den social- og sundhedsfaglige kvalitet.

Social og Sundhed

Birkehøj Fløj 86 og 88

mail center.handicap@holstebro.dk
phone 96116580

Birkehøj 80
7500 Holstebro