Rammeaftalen for det specialiserede socialområde

  • Print
  • Forstør tekst

Omsorg og støtte

Sidst opdateret 25. oktober 2022
af Elisabeth Haahr Christensen

Rammeaftalen er en aftale, der er indgået mellem Region Midtjylland og kommunerne i Regionen. Aftalen omfatter det sociale område og specialundervisnings-området og er et fælles redskab til styring af udbuddet og efterspørgslen af pladser i hele regionen.

Aftalen vedtages hvert andet år senest den 15. oktober af alle kommunalbestyrelser og Regions-rådet.

Rammeaftalen omfatter en lang række områder: 

  • særlige dag-, klub- og døgntilbud til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
  • sikrede institutioner for børn og unge
  • beskyttet beskæftigelse samt aktivitet- og samværstilbud 
  • midlertidige og længerevarende botilbud til voksne med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne
  • behandling af stofmisbrug
  • kvindekrisecentre
  • hjælpemidler
  • almene ældreboliger til voksne med nedsat psykisk og/eller fysisk funktionsevne, lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud

​Udover styringen af antallet af pladser indgår takstprincipper og takster for de enkelte tilbud i Rammeaftalen. Endelig kan regionen og kommunerne aftale en række fælles fokusområder, og udviklingsplaner for tilbud med flere end 100 pladser skal vedlægges.

Rammeaftale


keyboard_arrow_up Sidst opdateret 25. oktober 2022 af Elisabeth Haahr Christensen