Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje

Tilbud om omsorgstandpleje kan søges af alle borgere der:

  • er visiteret til eller bor i plejebolig
  • er visiteret til eller er daghjems-bruger
  • bor i eget hjem eller ældrebolig med mange hjælpeforanstaltninger, og som kan sidestilles med borgere der bor i plejebolig. 

For at være tilmeldt omsorgstandpleje er det en forudsætning, at en visitator vurderer, at du opfylder kriterierne for ordningen.

Behandlingen udføres af:

  • Holstebro Kommunale Tandpleje
  • En privat praktiserende tandlæge
  • Klinisk tandteknikker

1. januar 2024 koster det 590 kr. om året at være tilmeldt. Til gengæld er alle nødvendige behandlinger gratis.

Når du tilmelder dig ordningen, bliver beløbet automatisk trukket via Betalingsservice. – Bankens registrerings- og kontonummer oplyses på ansøgnings-/eller tilmeldingsskema.

Er du er tilmeldt omsorgstandpleje, kan du ikke samtidig få tilskud til tandbehandling fra den offentlige sygesikring. 

Når du er tilmeldt omsorgstandpleje, bliver dine tænder og protese undersøgt og behandlet efter behov. Enkelte behandlinger kan foretages i eget hjem. 
Du får også vejledning i, hvordan du plejer mund, tænder og protese korrekt.

Omsorgstandpleje omfatter:

  • de behandlinger, som er nødvendige for at sikre dig den bedst mulige tyggeevne
  • de behandlinger, som kan forebygge, at du får smerter fra tænder eller protese.

Behandlinger, som udelukkende ønskes af kosmetiske grunde, er derimod ikke omfattet.  

  • Du kan søge information om omsorgstandpleje ved at henvendende dig til Myndighed Hjemmehjælp og Boliger.
  • Du kan også udfylde ansøgningsskemaet , som så efter udfyldelse automatisk bliver indsendt til Myndighed. 

Ansøgningskema

Du vil derefter modtage besked, om du kan optages i ordningen. 

Vores adresse er:

Center for Sundhed
Tandplejen 2. sal,
Stationsvej 35,
7500 Holstebro.
Tlf.: 96636000

Social og Sundhed

Myndighed Hjemmehjælp og boliger

mail visitation@holstebro.dk
phone 96114950

Thorsvej 63
7500 Holstebro

Telefontid mandag til fredag:

Visitator kan træffes fra kl. 08.30 - 09.30 og administration fra kl. 09.30 til 11.30.