Omsorgstandpleje

  • Print
  • Forstør tekst

Omsorg og støtte

Læs mere

Sidst opdateret 03. april 2022
af Elisabeth Haahr Christensen

Tilbud om omsorgstandpleje kan søges af alle borgere der:

  • er visiteret til eller bor i plejebolig
  • er visiteret til eller er daghjems-bruger
  • bor i eget hjem eller ældrebolig med mange hjælpeforanstaltninger, og som kan sidestilles med borgere der bor i plejebolig. 

For at være tilmeldt omsorgstandpleje er det en forudsætning, at en visitator vurderer, at du opfylder kriterierne for ordningen.

Behandlingen udføres af:

  • Holstebro Kommunale Tandpleje
  • En privat praktiserende tandlæge
  • Klinisk tandteknikker

Social og Sundhed

Myndighed Hjemmehjælp og boliger

mail visitation@holstebro.dk
phone 96114950

Thorsvej 63
7500 Holstebro

Telefontid mandag til fredag:

Visitator kan træffes fra kl. 08.30 - 09.30 og administration fra kl. 09.30 til 11.30.

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 03. april 2022 af Elisabeth Haahr Christensen