Politikker

En politik er et overordnet styringsdokument med politiske visioner og mål for et givent område. Politikkerne er vedtaget af ét eller flere politiske udvalg.

Vækst- og udviklingspolitik

Holstebro Kommune skal være et godt sted at leve, bo, arbejde, uddanne sig, drive virksomhed og besøge.

Se Vækst- og udviklingspolitikken

Børne- og Ungepolitik

Børn og unge, skal oplever sig som en værdifuld del af et eller flere af de fællesskaber, vi tilbyder.

Se Børne- og Ungepolitikken

Sundhedspolitik

Sundhed er ligeså meget en oplevelse af trivsel og følelsen af at have et godt liv - fysisk, mentalt og socialt.

Se Sundhedspolitikken