Ansøgning - Spildevandstilladelse - Færdigmelding

Tilladelse til opsamling, udledning, nedsivning eller tilslutning af spildevand og overfladevand gives af Holstebro Kommune, ligesom det er Kommunen, der er tilsynsmyndighed på disse anlæg.

Nye selvbetjeningsløsninger

Holstebro Kommune er i gang med udvikle nye digitale ansøgninger bl.a. til spildevandsanlæg. Pt. har vi ansøgninger til nedsivningsanlæg, beplantede filteranlæg, LAR-anlæg, samt tre forskellige færdigmeldinger af kloakarbejde, og en til indsendelse af nye dokumenter til en eksisterende sag. 

Ansøg via Byg og Miljø

I Byg og Miljø portalen kan du udarbejde hele din ansøgning til de forskellige tilladelser for opsamling, udledning, tilslutning og nedsivning af tag- og overfladevand eller spildevand. Du får hjælp til at finde ud af, hvad ansøgningen skal indeholde, for at kommunen kan behandle den.

Link til Byg og Miljø
 

Undersøg først

På nedenstående kortlinks kan du, eller din kloakmester, undersøge at placeringen af anlægget overholder alle de nødvendige natur- og miljølovgivningskrav:

Nyttige værktøjer

På nedenstående kortlinks kan du optegne en skitse over placeringen af anlægget.

Optegne en skitse over anlæggets placering

Du kan også indsende nye dokumenter til din sag, hvis der er behøv til.

Indsend nye dokumenter til eksisterende sag 

Digitale ansøgninger - spildevand

Før du etablerer et nyt spildevandsanlæg, er det en rigtig god idé at kontakte en kloakmester. Kloakmesteren skal lave alle de nødvendige forundersøgelse, som er nødvendige for etablering af nyt spildevandsanlæg.

Nedsivningsanlæg

Etablering af nedsivningsanlæg

Det beplantede filteranlæg

Etablering af beplantet filteranlæg

Først når Holstebro Kommune har givet tilladelse, må du gå i gang med at etablere dit spildevandsanlæg.

Digitale ansøgninger - overfladevand

Her kan du, eller din kloakmester, ansøge om tilladelse til etablering af nedsivningsanlæg for tag- og overfladevand. 

Håndtering af regnvand så tæt på kilden som muligt, kaldes i daglig tale for LAR – Lokal Afledning af Regnvand, eller Lokal Anvendelse af Regnvand.

LAR-anlæg (regnbed, faskine, jordoverflade)

Nedsivning af overfladevand

Nedsivning af overfladevand bør kun ske, hvor jordbunden og grundvandsforholdene er egnede til nedsivning. Nedsivning må ikke udgøre en risiko for grundvandet eller medføre gener på naboarealerne.

Færdigmelding af kloakarbejde med sagsnummer

Denne færdigmelding skal kloakmester bruge hvis dit arbejde er i forbindelse med en eksisterende sag. Typisk vil kloakmester bruge denne i forbindelse med en byggesag, etablering af privat spildevandsanlæg, kloakseparering-  eller kloaktilslutningssag.

Færdigmelding med sagsnummer

Færdigmelding af kloakarbejde uden sagsnummer

Kloakmester skal bruge denne færdigmelding i forbindelse med små reparationer, kloakrenoveringer, rottespærre indsætning m.m. Når færdigmelding er indsendt vil der automatisk oprettes en ny sag i kommunens sagsbehandlingssystemet.

Færdigmelding uden sagsnummer

Færdigmelding af kloakarbejde i forbindelse med rotter

Kloakmester skal bruge denne færdigmelding kun i forbindelse med en rottesag. Det er vigtigt at denne færdigmelding bruges kun til dette formål da indsendelse behandles i specielt modul for rottebekæmpelse.

Færdigmelding af rottesag

Ansøgninger for udledning af tag- og overfladevand

Holstebro Kommune er i gang med udvikle nye digitale ansøgninger. Inden vi er færdig med udvikling, kan du bestille nedenstående pdf formularer til at ansøge om tilladelse til nedsivning eller udledning af tag- og overfladevand.

Ansøgninger for tilslutning til forsyningens kloak

Du kan bestille nedenstående pdf formularer til at ansøge om tilladelse til tilslutning til forsyningens kloak. 

Ansøg om vaskeplads i åben land

Teknik og Miljø

Spildevand

mail Send sikker besked

phone 96117562

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

Hvis du har spørgsmål om spildevand, kontakt venligst Teknik og Miljø ved at bruge "Send sikker besked" knappen.