Grunde på Skovlyst, Krunderup

Byggegrundene på Skovlyst  ligger tæt på skolen, pasningsmuligheder, skoven ved Sir Lyngbjerg og byens fritidsfaciliteter med idrætshal og boldbane. Der er ca. 10 minutters kørsel til Holstebro.

Mindstepriser inklusiv moms
 

Nr. 4, 1214 m2, 736.000 kr.
Nr. 6, 1216 m2, 737.000 kr.
Nr. 8, 1077 m2, 699.000 kr.
Nr. 10, 1077 m2, 699.000 kr.
Nr. 12, 1078 m2, 699.000 kr.
Nr. 14, 1351 m2, 773.000 kr.
Nr. 16, 1397 m2, 785.000 kr.
Nr. 18, 1374 m2, 779.000 kr.

Se stort kort

 

 

Sådan sker salget:

1. runde, udbudsrunde

Fristen for 1. udbudsrunde udløber tirsdag den 13. december 2022, kl. 10.00.

Hvis du vil give tilbud på en grund, skal du udfylde vores tilbudsskema, som ligger under "Materiale". Tilbudsskemaet skal afleveres i en lukket kuvert mærket "Tilbud - byggegrunde, Skovlyst".

Hvis du vil byde på to eller flere byggegrunde, skal du sende et skema for hvert tilbud. Du må dog gerne lægge flere skemaer i samme kuvert.

Hvis en tilbudsgiver er højstbydende på to eller flere grunde, er den pågældende køber af den grund, der er budt højst på.
Hvis to eller flere er højstbydende på den samme grund – uden at være højstbydende på andre grunde – bliver der trukket lod mellem de pågældende.

Man gerne må byde på flere grunde, men ens bud er gældende. Man skal derfor være opmærksom på, at hvis man som par byder hver for sig, kan man blive
ejere af to byggegrunde, og skal inden 6 hverdage efter budfristen indbetale 1% af budsummen til kommunen for at blive løst fra købet.

Grundene er klar til overtagelse

Tilbageskødning af grund købt i budrunde

I henhold til købsaftalen skal der gøres opmærksom på, at såfremt grundene senere ønskes tilbageskødet til Holstebro Kommune er det den udbudte minimumspris med fradrag af 5.000 kr., der vil blive tilbagebetalt.

2. runde, lodtrækningsrunde

Der er lodtrækning af de resterende grunde - der ikke blev solgt ved udbud - torsdag den 19. januar 2023, kl. 16.00, i Byrådssalen på Holstebro Rådhus, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro.

Ved lodtrækningen bliver der indsamlet sedler/lodder med købers navn på, og der bliver efterfølgende trukket lod om hvem der må vælge en grund. Grundene sælges her til mindsteprisen. Det/de navne som står på sedlen/loddet, er også det/de navne, som grunden skal tinglyses med i første omgang. Grundene er klar til overtagelse.

3. runde, almindelig reservation og salg

Efter lodtrækningsrunden vil kommunens hjemmeside blive opdateret, og det vil Man kan i første omgang reservere en grund i en måned.

Er man efterfølgende ikke klar til et køb, har man mulighed for, at forlænge reservationen i yderligere en måned, men denne anden måneds reservation er på betingelse af, at er der venteliste, eller kommer der andre som er interesseret i grunden i denne anden måned, så bliver man kontaktet, og får cirka tre dage til at træffe afgørelse, om man ønsker at købe. Reserveringen af en grund er gratis.

Om byggegrundene

  • Der er afsat skelpæle og husnumre på udstykningen.
  • Der er lagt asfalt på i området, så man kan gå/køre i udstykningen.
  • Priserne er inklusive tilslutningsbidrag for regn- og spildevand, tilslutningsafgift for vand, el og fjernvarme.

 

Billede fra Krunderup

Om Krunderup

Byggegrundene på Skovlyst ligger tæt på skolen, pasningsmuligheder, skoven ved Sir Lyngbjerg og byens fritidsfaciliteter med idrætshal og boldbane. Der er ca. 10 minutters kørsel til Holstebro.

Boligområdet skal bebygges med fritliggende enfamiliehuse.

Du kan læse mere om Krunderup på Naur-Sirs lokale hjemmeside.