Medicin til døende

Hjælp til medicin

Det er den syges læge, der skal rettes henvendelse til, hvis der skal søges tilskud til medicin. 

Hjælpen er ikke afhængig af om det er en pårørende eller kommunen, der yder bistand fra hjemmeplejen.

Tilskud til medicin er uafhængigt af, om lægemidlet er omfattet af de forskellige pris- og tilskudsbetingelser for lægemidler.

Kontakt vores kommunale palliative sygeplejerske - se kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål.

Betaling af medicin til døende i eget hjem

Den praktiserende læge sørger for, at søge fuld tilskud hjem til den receptpligtige medicin til den, der ønsker at dø i eget hjem (herunder plejehjem/plejebolig eller hospice).

Herudover yder kommunen hjælp til håndkøbsmedicin, proteindrik og sygeplejeartikler.

Dette for at tilgodese, at de syge som ønsker at dø i eget hjem, ikke skal påføres udgifter, som de ikke ville have haft under en indlæggelse på  et sygehus.

Social og Sundhed

Kommunal palliativ sygeplejerske


phone 96114170

Center for Sundhed, Stationsvej 35
7500 Holstebro

Indtal en besked på telefonsvareren, og der bliver ringet tilbage så hurtigt som muligt

Du kan skrive til den palliative sygeplejerske på denne mail: sundhed@holstebro.dk