Spildevand og kloak

Her finder du en række informationer om spildevands- og regnvandshåndtering i Holstebro Kommune.

Spildevand i byen

Her finder du informationer om spildevandshåndtering i byerne samt kloakering af ejendomme i åben land og sommerhusområder.

Spildevand i det åbne land

Her finder du informationer om spildevandshåndtering i det åbne land og ukloakerede sommerhusområder.

Spildevandstilladelse

Her kan du finde ansøgninger til de forskellige spildevandtilladelser. Du kan også finde blanket til færdigmelding af kloakarbejdet.

Spildevandsplan

Spildevandsplan 2020 - 2030 beskriver nuværende kloakeringsforhold og fremtidige områder, der skal kloakeres, m.m. 

Spildevand fra virksomheder

Alle virksomheder, der har processpildevand, skal have tilladelse til at tilslutte sig forsyningens kloak.

Teknik og Miljø

Spildevand

Kirkestræde 11
7500 Holstebro