Spildevand og kloak

Her finder du en række informationer om spildevands- og regnvandshåndtering i Holstebro Kommune.

Spildevandsafgift

For ejendomme, der ikke er tilsluttet forsyningens kloak, skal Holstebro Kommune opkræve spildevandsafgift første gang i starten af 2023 for vandforbrug i 2022.

Spildevand i byen

Her finder du informationer om spildevandshåndtering i byerne samt kloakering af ejendomme i åben land og sommerhusområder.

Spildevand i det åbne land

Her finder du informationer om spildevandshåndtering i det åbne land og ukloakerede sommerhusområder.

Spildevandstilladelse

Her kan du finde ansøgninger til de forskellige spildevandtilladelser. Du kan også finde blanket til færdigmelding af kloakarbejdet.

Spildevandsplan

Spildevandsplan 2020 - 2030 beskriver nuværende kloakeringsforhold og fremtidige områder, der skal kloakeres, m.m. 

Spildevand fra virksomheder

Alle virksomheder, der har processpildevand, skal have tilladelse til at tilslutte sig forsyningens kloak.

Teknik og Miljø

Spildevand

mail Send sikker besked

phone 96117562

Kirkestræde 11
7500 Holstebro

Hvis du har spørgsmål om spildevand, kontakt venligst Teknik og Miljø ved at bruge "Send sikker besked" knappen.