Bliv fritidsguide

Er du interesseret i at hjælpe voksne i gang med et idræts- og bevægelsestilbud – så læs mere om rollen her:

Fritidsguidens primære opgave:

 • Kontakte borgeren og afklare borgerens ønske og muligheder  
 • Kontakte foreninger
 • Følge borgeren til og fra aktiviteten, hvis der er behov for det
 • Der er mulighed for at få 3-4 guidninger ud i foreningslivet
 • Følge op på forløbene og borgernes fritidsaktivitet
 • Deltage i møde med frivilliggruppen til sparing og erfaringsdeling.

Eksempel på et guideforløb:

Fagpersonalet sender en henvisning til Kultur og Fritid omkring behov for en fritidsguide. Kultur og Fritid kontakter en Fritidsguide og klæder guiden på til at tage kontakte borgeren.

 1. Fritidsguiden tager kontakt til voksen og laver en aftale om, hvordan fritidsvejledningen bedst muligt tilpasses. Fritidsguiden og borgeren aftaler at mødes.  
 2. Fritidsguiden hjælper borgeren med at finde ud af hvilken aktivitet han/hun vil prøve og undersøger mulighederne i lokalområdet.
 3. Fritidsguiden tager kontakt til den valgte forening og aftaler med dem, at borgeren kommer og deltager.
 4. Fritidsguiden og borgeren tager sammen til aktiviteten.
 5. Borgeren starter i foreningen med eller uden hjælp fra fritidsguiden.
 6. Fritidsguiden følger op på borgerens fritidsaktivitet

Interesseret i at blive Fritidsguide?

Kontakt Henriette Madsen, projektleder Bevæg dig for livet tlf. 2131 1740