Erhvervsgrunde i Nupark 2. og 3. etape, Holstebro

Erhvervsarealet er beliggende i den nordlige del af Holstebro ved Struer Landevej med kun 2 minutter til Holstebromotorvejen.

Anvendelse og profil

Nupark bygger på en idé om at skabe, udvikle og udbygge et stærkt vækstmiljø, hvor store og små virksomheder med vækstpotentiale kan udvikle sig alene og i samarbejde med andre.

Se stort kort

Se erhvervsarealer i Nupark 4. etape

Pris

210 kr. pr. m2.

Prisen skal tillægges moms på 25 %. 

Prisen er inklusive tilslutningsbidrag til kloak og byggemodningsbidrag til fjernvarme, men eksklusiv tilslutningsbidrag til el og vand samt stikledningsbidrag til fjernvarme.

Om udstykningen

Formålet er, at der opføres en alsidig bebyggelse, som viderefører nogle af de arkitektoniske og konceptmæssige hensigter fra den oprindelige strukturplan. 

Lokalplanområdet må anvendes til lettere erhverv som kontorer og liberalt erhverv samt værksteds-, håndværks og produktionsvirksomheder mm. 

Andre virksomheder i området

Områdets eksisterende bebyggelse består dels af Nuparks hovedbygning samt efterfølgende udvidelser.

Øst for hovedbygningen har Vestforsyning sit kontordomicil og dertilhørende værksteder.

Bebyggelsens omfang

Bebyggelsesprocent

Max. 50% af grundarealet

Bygningers højde

Max. 14 m og ikke mere end tre etager

Kontakt os

Grundsalg 

Borgmesterkontoret
9611 7504
kommunen@holstebro.dk

Tekniske oplysninger

Teknik & Miljø
9611 7684
teknik.miljoe@holstebro.dk

Hvorfor os?

Vi ønsker at give gode vilkår for vækst i nye og eksisterende virksomheder samt være en attraktiv sparringspartner for erhvervslivet.

Vi har et Lokalt Koordineret Samarbejde mellem uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområderne i Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner. Samarbejdet gør det nemmere og mere overskueligt for dig som virksomhedsejer, at benytte dig af de services og programmer, som findes på områderne. 

Du kan altid kontakte os uforpligtet på enten mail eller telefon, og høre mere om de muligheder der er.

Iværksætteri

For dig, der ønsker at starte egen virksomhed, tilbyder STARTVÆKST Holstebro individuel vejledning samt introduktionsmøder og iværksætterkurser.

STARTVÆKST Holstebro er gratis erhvervsservice, herunder vejledning af iværksættere og virksomheder. På STARTVÆKST Holstebros hjemmeside finder du din lokale konsulent, der er behjælpelig i processen.

Erhvervsservice

Det skal være så nemt som muligt for virksomheder at komme i kontakt med Holstebro Kommune. Erhvervsservice finder rundt i det kommunale system og sørger for, at du kommer i forbindelse med den rigtige medarbejder.

Ring til Erhvervskontakten på tlf. 9611 3983 eller skriv på erhvervsservice@holstebro.dk.

Kontakt

Grundsalg

Borgmesterkontoret


Tekniske oplysninger

Teknik og Miljø - Anlæg