Referater fra dialogmøder og de lovpligtige kommunale tilsyn 

Referater fra dialogmøder og de lovpligtige kommunale tilsyn 

Dialogmøderne bliver afholdt hvert efterår og foregår i plejeboligerne sammen med de af beboerne, pårørende og personalet, der har mulighed for at deltage.  

Hvert år bliver der afholdt et lovpligtige tilsyn i hjemmeplejen med fokus på dialog, systematik, kvalitet og borgertilfredshed. 

Der bliver også hvert år afholde et tilsyn med plejeboligerne i kommunen - herunder de selvejende institutioner, der har en driftsoverenskomst/samarbejdsaftale med Holstebro Kommune.

Det uanmeldte kommunale tilsyn i plejeboligerne og det lovpligtige tilsyn i hjemmeplejen foretages af Center for Myndighed - Sundhed Tilsynsenhed, der handler på vegne af Kommunalbestyrelsen i Holstebro Kommune.

Social og Sundhed

Center for Plejecentre og Dagtilbud

mail sundhed@holstebro.dk
phone 96114129

Stationsvej 35
7500 Holstebro