Åben Rådgivning 

Er et gratis, uforpligtende og anonymt tilbud til dig over 18 år

Åben Rådgivning tilbydes på Viborgvej 67, 7500 Holstebro, 7500 Holstebro.

Tidsbestilling er ikke nødvendigt. Du skal henvende dig i informationen, som vil vise dig vej.

For hvem og hvad er Åben Rådgivning?

 • det er et gratis tilbud
 • det er uforpligtende 
 • det er et anonymt tilbud til dig over 18 år
 • det er for alle der oplever, at hverdagen er blevet for udfordrende.

Vi kan tilbyde dig hjælp og vejledning om alt fra mindre dagligdagsproblemer til mere omfattende problemstillinger.

Vi tager udgangspunkt i dine behov og din situation.

Hvad kan Åben Rådgivning hjælpe med?

 • Råd og vejledning om struktur i hverdagen.
 • Hvis du har spørgsmål og udfordringer i forbindelse med ensomhed, vanskelige situationer.
 • Forebyggende samtaleforløb om temaer som du har behov for at tale om, f.eks. dit hverdagsliv eller hjælp til generelt at finde rundt i systemet.
 • Vejlede om almene tilbud og foreninger mv. samt ikke-visiterede aktivitets- og samværstilbud i kommunen.
 • Generel vejledning i forhold til økonomi – herunder hjælp til at udfylde ansøgningsskemaer til sociale ydelser eller lignende.
 • Hjælp til post – herunder at forstå breve eller henvendelser.
 • Om gældende lovbestemmelser og lovfortolkning, og henvisning til de relevante myndigheder, fagpersoner eller organisationer for yderligere rådgivning.

Servicelovens §10

Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at enhver har mulighed for at få gratis rådgivning. Formålet med rådgivningen er at forebygge sociale problemer og at hjælpe borgeren over øjeblikkelige vanskeligheder. På længere sigt er formålet at sætte borgeren i stand til at løse opståede problemer ved egen hjælp.