Bofællesskaber til voksne med handicap

Bofællesskaber til voksne med handicap

Bofællesskabernes fokus

I bofællesskaberne får borgerne den nødvendige støtte til at kunne leve et kvalificeret hverdagsliv med så høj en grad af selvstændighed som muligt.

Bofællesskaberne er en del af Center for Handicap.

Målgruppe 

Målgruppen er borgere over 18 år med udviklingshæmning.

Størstedelen af bofællesskabernes borgere arbejder i hverdagen på et af Holstebro Kommunes dagtilbud.

Borgerne i bofællesskaberne modtager individuelt udmålt socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85 til de områder, som er beskrevet i borgerens § 141 handleplan. Til bofællesskabet er der tilknyttet pædagoger, som varetager den socialpædagogiske støtte. Støtten gives både på hverdage og i weekender. Læs mere om socialpædagogiske støtte: link.

I det omfang borgerne ønsker det, er der et tæt samarbejde med pårørende og andre nærtstående.

Med afsæt i en recovery orienteret tilgang har bofællesskaberne fokus på den enkelte borgers håb og drømme. Det betyder, at medarbejderne er nysgerrige på borgerens ”indefra-perspektiv” og ide om det gode liv.

Foruden den recovery orienterede tilgang arbejder medarbejderne ud fra en neuropædagogisk tilgang, hvor fokus er på den enkelte borgers funktionsnedsættelse og muligheden for at tilrettelægge den faglige indsats med afsæt i borgerens ressourcer.

Metodisk arbejder medarbejderne ud fra:

  • KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Praksis)
  • Pædagogisk massage

En høj faglig kvalitet er afgørende for at sikre, at du, som borger, får den nødvendige indsats.

Se hvordan vi fører tilsyn med den social- og sundhedsfaglige kvalitet.

Bofællesskaber

Grønningen er et bofællesskab med fællesareal beliggende i Vinderup. Boligerne er oprettet efter Almenboliglovens § 105.

Grønningen har består af 10 toværelseslejligheder fordelt på 2 fløje. Lejlighederne indeholder bad og toilet samt et lille tekøkken. Hver lejlighed har egen terrasse.

Til hver fløj er der tilknyttet et fælleskøkken og en fælles opholdsstue. Derudover er der et fælles vaskerum med adgang til vaskemaskine og tørretumbler.

Bofællesskabet har en dejlig stor have samt et cykelskur/redskabsskur.

Grønningen 7
7830 Vinderup

Vesterbrogade er et bofællesskab med fællesareal beliggende i Holstebro by.

Vesterbrogade består af i alt 19 toværelseslejligheder fordelt på 2 etager. Lejlighederne indeholder bad og toilet samt tekøkken.

Til hver etage er der tilknyttet et fælleskøkken og en fælles opholdsstue. Derudover er der på hver etage vaskerum med adgang til vaskemaskine og tørretumbler.

Bofællesskabet har en lukket gårdhave samt et cykelskur.

Vesterbrogade 7a
7500 Holstebro

Sønderlandsgade er et opgangsfællesskab med fællesareal beliggende i Holstebro by. Boligerne er oprettet efter Almenboliglovens § 105.

Sønderlandsgade består af i alt 11 toværelseslejligheder fordelt på 2 etager. Lejlighederne har bad og toilet samt et lille tekøkken. Til hver etage er der tilknyttet et fælleskøkken og en fælles opholdsstue.

I opgangsfællesskabet findes vaskemaskine og tørretumbler samt tagterrasse og cykelskur. 

Sønderlandsgade 34
7500 Holstebro

Social og Sundhed

Center for Handicap

mail center.handicap@holstebro.dk
phone 96114600

Viborgvej 67
7500 Holstebro