Hel- og deltidspladser

  • Print
  • Forstør tekst

Børn, unge og familie

Sidst opdateret 10. september 2021
af Sara Gehr

Deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov

Tilbud til forældre på barsels eller forældreorlov om deltidsplads i dagtilbud.

Dagtilbudslovens § 27 b giver fra den 1. januar 2019 børn af forældre der afholder barsels- eller forældreorlov mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud. Målgruppen er børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart. Der er reduceret egenbetaling. Formålet med tilbuddet er at skabe mere fleksible rammer for forældre, som ønsker at tilbringe mere tid sammen med deres børn under barsel. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre retningslinjer for deltidspladser 30 timer om ugen, for ansøgning og ophør, samt forældrenes oplysningspligt.

 

Dagpleje for 0-2 år

Kommunen tilbyder heldagspladser 48 timer ugentligt.
Deltidsplads 30 timer ugentlig til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov efter ansøgning.

Institution (f.eks. vuggestue og børnehave) for 0-6 år 

Kommunen tilbyder heldagsplads 51½ timer og deltidsplads 35 timer pr. uge i vuggestuer og børnehaver.
Pladsanvisningen tilbyder en heldagsplads, når dit barn anvises en plads. Du skal henvende dig til institutionen, hvor dit barn er optaget, hvis du ønsker en deltidsplads. Det er Institutionen der kan anvise en 35 timers deltidsplads til dit barn. Via selvbetjeningen kan du med dags varsel selv skifte fra 35 timers deltids- til heltidsplads, hvis du har behov for det.

Vi tilbyder deltidsplads 30 timer ugentlig til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov efter ansøgning.

Førskole i SFO i perioden 1. maj – 31. juli

Vi tilbyder heltidspladser 51½ timer ugentlig.

Skolefritidsordning (SFO) 0. klasse - 4. klasse

Heltidsplads: skoledage 6.30-17.00, fredag 6.30-16.00 og skolefridage 6.30-17.00.
Eftermiddagsplads: skoledage 14.00-17.00, fredag 14.00-16.00 og skolefridage 8.00-17.00.
Morgenplads: 06.30-08.00

Du skal selv via den digitale pladsanvisning skrive dit barn op, melde ud og ændre pladstype.

Åbningstiden kan være forskellig i institutionerne. Det er den enkelte institutions bestyrelse, der godkender åbningstiden inden for de rammer, der er fastsat i kommunen. Åbningstiden for de enkelte pladstyper er tilpasset den enkelte skoles starttidspunkt.

Du skal selv via den digitale pladsanvisning skrive dit barn op, melde ud og ændre pladstype.


visibility_off visibility
Kontakt os

Bestil tid i Borgerservice

X i kalenderen

X

keyboard_arrow_up Sidst opdateret 10. september 2021 af Sara Gehr